Ngày 28-10, Đoàn công tác Cục Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (TC-ĐL-CL) thuộc Bộ Tổng Tham mưu đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác TC-ĐL-CL và đăng kiểm quân sự đối với Sư đoàn 3.

Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác TC-ĐL-CL và đăng kiểm quân sự của Sư đoàn 3 từ năm 2016 đến 2020, các cơ quan chức năng của Cục TC-ĐL-CL đã kiểm tra thực tế tình hình bảo đảm kỹ thuật cho VKTBKT nói chung, công tác TC-ĐL-CL nói riêng.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá đơn vị đã thực hiện tốt các mặt công tác TC-ĐL-CL, trong đó nổi bật là: Làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo công tác chuyên ngành của đơn vị theo đúng chức năng, nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác quản lý, đăng kiểm quân sự, duy trì có nền nếp hệ thống sổ theo dõi, thống kê và và công tác đề nghị, kiểm định định kỳ, đột xuất đối với các trang thiết bị đo lường, thử nghiệm; đánh giá đúng chất lượng vũ khí, xe máy cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, duy trì tốt chế độ bảo quản, bảo dưỡng, kiểm định, chống xuống cấp, hư hỏng; đội ngũ cán bộ, NVKT có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.


Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại đơn vị.

Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng chỉ ra những điểm tồn tại, hạn chế cần khắc phục nhằm thực hiện tốt nền nếp công tác TC-ĐL-CL và đăng kiểm quân sự trong thời gian tới.

Trần Như Khánh

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục