Tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân sự tỉnh Cao Bằng: Dân chủ, đoàn kết, coi trọng chất lượng
Cập nhật ngày: 03/04/2020 08:38 (GMT +7)

Thực hiện các chỉ thị, kế hoạch và hướng dẫn của cấp trên về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, thời gian qua Đảng ủy Quân sự tỉnh Cao Bằng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các cấp trong đảng bộ.

Thượng tá Nông Tiến Dũng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng cho biết: Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Cục Chính trị và Tỉnh ủy Cao Bằng, Phòng Chính trị đã tham mưu cho Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức quán triệt, chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong LLVT tỉnh theo đúng phương châm: Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương; coi trọng chất lượng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, tránh lãng phí. Gắn công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp với thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Thông qua Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ LLVT tỉnh thực sự tiêu biểu, mẫu mực, lãnh đạo LLVT tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Đảng ủy Quân sự tỉnh Cao Bằng đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong đảng bộ, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ chuẩn bị và tổ chức đại hội theo đúng quy trình, quy định, hướng dẫn của cấp trên. Đến hết tháng 3-2020, 100% chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng thời, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo Đảng bộ cơ sở Trung đoàn 852 và Đảng bộ Quân sự huyện Hòa An làm tốt mọi công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là hai đảng bộ được lựa chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các đảng bộ cơ sở trong LLVT tỉnh.


Chi bộ Ban Tuyên huấn (Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng) tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.  Ảnh: PQ

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Hoàng Đức Huân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 852 cho biết: Để tổ chức thành công đại hội, Đảng ủy Trung đoàn đã tập trung chỉ đạo, rà soát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; từ đó xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới sát với tình hình thực tế. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng thấy rõ ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng của đại hội đảng các cấp đối với việc xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD, từ đó xác định trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là trong tiến hành các công việc chuẩn bị đại hội đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Thượng tá Hứa Trung Du, Phó bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS huyện Hòa An cho biết: Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiến hành trong tháng 4, để đảm bảo theo đúng thời gian và chất lượng, đơn vị tập trung triển khai các khâu, các bước kỹ lưỡng, theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy, Đề án quy hoạch cán bộ của Đảng ủy, dự thảo nghị quyết được gửi tới từng đảng viên để tham gia đóng góp ý kiến.

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh Cao Bằng lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra vào tháng 7-2020. Đại tá Ngân Bá Đinh, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Cùng với chuẩn bị toàn diện các mặt, công tác chuẩn bị các văn kiện đại hội và công tác nhân sự được Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo chặt chẽ. Đối với dự thảo báo cáo chính trị, Đảng ủy tập trung kiểm điểm, đánh giá khách quan, chính xác kết quả lãnh đạo nhiệm kỳ qua với những số liệu minh chứng cụ thể. Trọng tâm là: Công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, công tác huấn luyện, SSCĐ, xây dựng lực lượng, xây dựng KVPT, công tác phối hợp giữa 3 lực lượng, công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội, xây dựng nông thôn mới… Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy đã bám sát quy chế làm việc, kết quả lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết của chi, đảng bộ… Phát huy trí tuệ tập thể, cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ đã thảo luận, đóng góp ý kiến sôi nổi, có chất lượng vào dự thảo các văn kiện đại hội cấp trên trực tiếp. Công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, có cơ cấu hợp lý, phù hợp với quy hoạch. Nhân sự nhiệm kỳ mới được Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 giới thiệu đủ số lượng, đều có phẩm chất, trình độ, năng lực, độ tuổi, sức khỏe bảo đảm đúng với tiêu chuẩn chung, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng đã quán triệt sâu, kỹ đến từng cán bộ, đảng viên quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản và điểm cần lưu ý trong chuẩn bị và tiến hành đại hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất ý chí và hành động trong toàn đảng bộ. Nhiều phần việc ý nghĩa cùng các công trình chào mừng đại hội đảng đã được các tổ chức quần chúng phát động, triển khai xây dựng, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và quần chúng trong LLVT tỉnh. 

Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo, trách nhiệm và quyết tâm cao, Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân sự tỉnh Cao Bằng thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo không khí dân chủ, đoàn kết, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ TSVM, LLVT tỉnh VMTD, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

 

VIỆT HÒA
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục