Là đơn vị Công binh cấp chiến dịch của Quân khu có nhiệm vụ huấn luyện; SSCĐ; thi công xây dựng các công trình quốc phòng; rà phá bom mìn, vật nổ, khắc phục hậu quả chiến tranh; phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng, chống sập, làm công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị trên địa bàn Quân khu. Nhờ thực hiện tốt phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT), những năm qua, Lữ đoàn Công binh 575 luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; năm 2019, đơn vị vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để đạt được thành tích ấy, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo để thúc đẩy phong trào thi đua phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu.

 


 

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, triển khai đơn vị thực hiện toàn diện các mặt công tác. Thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án SSCĐ; đề ra nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể, thiết thực, tạo đột phá trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Cùng với tổ chức quán triệt sâu kỹ các chỉ thị, nghị quyết,  đơn vị phân công cán bộ quản lý, duy trì nghiêm nền nếp chế độ, kết hợp giáo dục chính trị tư tưởng với công tác quản lý… Đối với lực lượng làm nhiệm vụ xa đơn vị, cùng với giao nhiệm vụ cụ thể cho người chỉ huy phụ trách, đơn vị phát huy tốt vai trò của đội ngũ chính trị viên, chính trị viên phó, chiến sĩ dân vận, bảo vệ, thường xuyên gần gũi nắm bắt, giải quyết kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng của bộ đội. Với lực lượng làm nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm như: dò tìm xử lý bom, mìn, vật nổ; thi công đường hầm, tìm kiếm cứu nạn… cùng với giáo dục, xây dựng ý chí quyết tâm, đơn vị chú trọng thực hiện tốt quy trình, quy tắc bảo đảm an toàn; phân công cán bộ trực tiếp lao động, làm việc cùng bộ đội. Năm 2019, đơn vị đã hoàn thành 100% kế hoạch thi công các công trình chiến đấu. Tiến hành bàn giao các công trình đã hoàn thành theo đúng kế hoạch, được đánh giá cao; tổ chức rà phá bom mìn, vật nổ giải phóng đất đai canh tác phục vụ phát triển kinh tế dân sinh; khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh bảo đảm đúng quy trình, chất lượng, an toàn tuyệt đối.

Nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và phong trào TĐQT; Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã chỉ đạo kết hợp chặt chẽ thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, với nhiều hình thức hoạt động sáng tạo, phong phú. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; kịp thời phát hiện, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhất là các đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn khó khăn, phức tạp. Hằng năm, cấp ủy, chỉ huy các cấp đều có nghị quyết lãnh đạo; xác định rõ chủ đề, mục tiêu thi đua, nội dung đột phá... Từ đầu năm 2019 đến nay, Lữ đoàn đã phát động nhiều đợt thi đua cao điểm, với khí thế thi đua sôi nổi. Qua tham gia hội thi, hội thao các cấp đã giành nhiều giải cao và được khen thưởng với nhiều hình thức. Mới đây, Lữ đoàn được Quân khu tặng Cờ thưởng giải Ba Hội thi cán bộ huấn luyện Điều lệnh giỏi năm 2019; Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm “Luyện quân, lập công, quyết thắng”; Bằng khen giải Nhất thi tìm hiểu 70 năm truyền thống Ngành Vận tải quân sự Việt Nam; Bằng khen giải Nhất Hội thi Kỹ thuật mật mã năm 2019; Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền QPTD, giai đoạn 2009 - 2019. Đặc biệt, với bề dày thành tích đạt được, đơn vị đã vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua xuất sắc… 

 


Phó thủ tướng Phạm Bình Minh thăm Lữ đoàn Công binh 575 nhân dịp tiếp xúc cử tri tại đơn vị, tháng 6-2019. Ảnh: THU DUYÊN

 

Phát huy kết quả, thành tích đạt được, bước sang năm mới 2020, Lữ đoàn xác định quyết tâm giữ vững thành tích đã đạt được, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm, chủ yếu sau:

Một là, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh về nhiệm vụ SSCĐ cho các đối tượng trong đơn vị; kịp thời rà soát, kiện toàn và bổ sung hoàn thiện hệ thống kế hoạch, văn kiện tác chiến; tổ chức luyện tập các phương án chặt chẽ, duy trì đơn vị có khả năng SSCĐ cao. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết 703-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu; Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu. Chỉ đạo và tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng kế hoạch, bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” tập trung vào huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu... 

Hai là, xây dựng, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; tổ chức tốt Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nâng cao hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. 

Ba là, tổ chức quản lý tốt đất quốc phòng. Thi công rà phá bom mìn, vật nổ, các dự án, xây dựng các công trình quốc phòng bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm và an toàn tuyệt đối. 

Bốn là, đẩy mạnh phong trào xây dựng doanh trại chính quy “Sáng, xanh, sạch, đẹp”. Duy trì thực hiện nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật ở từng cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn Lữ đoàn.

Năm là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Cuộc vận động 50 ở từng cơ quan, đơn vị; bảo đảm tốt công tác kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Quản lý chặt chẽ hoạt động của các phương tiện kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

 

Đại tá PHẠM TIẾN TÚ, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 575
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục