Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Lạng Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QPAN). Qua đó, làm chuyển biến nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn.

Đại tá Lê Văn Bền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn cho biết: Cơ quan quân sự phát huy vai trò thường trực, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục QPAN đi vào chiều sâu, có hiệu quả. Hội đồng giáo dục QPAN các cấp chú trọng kiện toàn đội ngũ giáo viên, giảng viên giáo dục QPAN đủ về số lượng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Các giáo viên, giảng viên tích cực nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức giáo dục dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với nhận thức của từng đối tượng. Hiện nay, nét mới trong công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 3, giáo viên đảm nhận chương trình là cán bộ trưởng, phó phòng của Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh, thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về QPAN.


Giờ học giáo dục quốc phòng và an ninh của học sinh Trường THPT Lương Văn Tri (Văn Quan, Lạng Sơn).

Từ năm 2019 đến nay, Hội đồng giáo dục QPAN tỉnh Lạng Sơn đã cử 6 đồng chí tham gia tập huấn tại Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức một lớp tập huấn cho 80 cán bộ, giáo viên, giảng viên về kiến thức QPAN. Đồng thời, Hội đồng giáo dục QPAN tỉnh, các huyện, thành phố đã tổ chức được 65 lớp bồi dưỡng, với 4.739 đối tượng tham gia. Trường chính trị Hoàng Văn Thụ và Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố đã tổ chức được 37 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 2.500 học viên. 

Hiện nay, toàn tỉnh Lạng Sơn có 77 giáo viên, giảng viên giáo dục QPAN, trong đó, chuyên trách 48 đồng chí, kiêm nhiệm 29 đồng chí. Thầy giáo Hoàng Khắc Hiếu, giáo viên kiêm nhiệm giảng dạy giáo dục QPAN, Trường THPT Lương Văn Tri, huyện Văn Quan cho biết: Để giảng dạy tốt bộ môn giáo dục QPAN đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải có kiến thức sâu rộng; việc thường xuyên cập nhật thông tin về QPAN trên các phương tiện truyền thông đại chúng đóng vai trò hết sức quan trọng, giúp cho giáo viên nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình trong nước, trên thế giới để phục vụ cho công tác giảng dạy sát với tình hình thực tế.
Năm học 2019-2020, các Trường cao đẳng, trường nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên, THPT trên địa bàn tỉnh giảng dạy, giáo dục QPAN cho 100% học sinh, sinh viên. Qua đó, các em học sinh nắm chắc được những kiến thức cơ bản về kỹ thuật quân sự, biết vận dụng giữa lý thuyết với thực hành, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh đối với nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, thông qua các hội nghị, toàn tỉnh đã tuyên truyền lồng ghép trên 2 nghìn cuộc về nhiệm vụ QPAN đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các phương tiện truyền thông đại chúng đã phát gần 200 chuyên mục, hơn 1 nghìn chuyên trang, tích cực tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hoạt động của LLVT tỉnh. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn yếu tố khó lường, nhất là Lạng Sơn là tỉnh biên giới. Năm 2020, công tác giáo dục QPAN trên địa bàn tỉnh tiếp tục được chú trọng, Hội đồng giáo dục QPAN các cấp đã tổ chức khảo sát đối tượng, xây dựng chương trình bồi dưỡng, giáo dục. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền trọng điểm trong các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước; thông tin kịp thời, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về tình hình trong nước và trên thế giới. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. 

Bài và ảnh: NÔNG ĐÌNH QUANG
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục