Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ QP, QSĐP, những năm qua, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền QPTD vững mạnh. Tiêu biểu là công tác xây dựng kế hoạch, quy hoạch, đầu tư xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) huyện và xây dựng nông thôn mới để tăng cường tiềm lực cho nền quốc phòng.

Trong giai đoạn 2009 - 2019, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thuận Thành đã thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nội dung và mục tiêu về xây dựng KVPT huyện. Trọng tâm là thực hiện đúng nguyên tắc Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan, ban, ngành làm tham mưu, tổ chức thực hiện. Huyện thường xuyên rà soát, bổ sung kế hoạch, chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời quan tâm đầu tư xây dựng, củng cố các tiềm lực, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả làm việc của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. Hằng năm đều bổ sung, điều chỉnh kế hoạch tác chiến phòng thủ phù hợp đặc điểm, tình hình thực tế.

 


Giờ huấn luyện cho lực lượng DQTV huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

 

Từ sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả, công tác xây dựng KVPT huyện ngày càng chuyển biến tích cực. Nổi bật là đã tổ chức diễn tập KVPT cấp huyện năm 2013, diễn tập PCTT-TKCN năm 2018 đạt kết quả tốt; chỉ đạo 18 xã, thị trấn tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ, PCTT-TKCN, báo động kiểm tra huy động lực lượng, phương tiện theo đúng kế hoạch, sát thực tiễn, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Quá trình diễn tập đã vận hành đồng bộ theo Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền và năng lực làm tham mưu của các ban ngành, đoàn thể trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới.

Cùng với đó, công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cho nền quốc phòng toàn dân được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm hiệu quả cho các hoạt động của LLVT. Hệ thống hạ tầng cơ quan quân sự được củng cố, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ QP, QSĐP.  Năm 2011, huyện Thuận Thành hoàn thành quy hoạch thế trận quân sự cho KVPT với các công trình chiến đấu then chốt như hệ thống hầm, hào, trận địa, trường bắn, thao trường huấn luyện.

Thượng tá Ngô Đình Diêm, Chính trị viên Ban CHQS huyện Thuận Thành cho biết: “Huyện ủy, HĐND, UBND huyện luôn chú trọng xây dựng LLVT địa phương vững mạnh, trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động của Ban CHQS huyện, trực tiếp là nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền QPTD vững mạnh và thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu đề ra, Đảng ủy, Ban CHQS huyện luôn chủ động thực hiện các kế hoạch xây dựng KVPT, kế hoạch tác chiến và nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT huyện”. 

Trong những năm qua, huyện Thuận Thành đã chỉ đạo các cấp, các ngành, nhất là Ban CHQS huyện tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhiệm vụ QP, QSĐP đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là lực lượng trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự. Giai đoạn 2009-2019, huyện có gần 1.500 thanh niên nhập ngũ, huấn luyện cho 10.154 lượt cán bộ, chiến sĩ DQTV, trên 1.000 QNDB; có 2.055 lượt cán bộ đối tượng 2, 3, 4 được bồi dưỡng kiến thức QPAN, tổ chức GDQPAN cho đối tượng học sinh, sinh viên bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Từ đó nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ các cấp và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc có chuyển biến tích cực. 

Song song với đó, Ban CHQS huyện tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua “LLVT huyện chung sức xây dựng nông thông mới, đô thị văn minh”; tham gia thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đầu tư mua sắm cơ sở vật chất nhà văn hoá, bổ sung nâng cấp đồ dùng, thiết bị học tập cho các trường mầm non, tặng tủ sách pháp luật. Thăm, tặng quà các đối tượng chính sách nhân dịp các ngày lễ, Tết. Xây dựng và hỗ trợ tu sửa nâng cấp nhà tình nghĩa cho 21 đối tượng chính sách; triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 142, 62, 49 cho trên 8.000 đối tượng, với số tiền trên 20 tỷ đồng; đã huy động hàng nghìn ngày công, hàng trăm lượt phương tiện, công cụ hỗ trợ cùng với địa phương làm mới, bê tông hoá 50km đường giao thông nông thôn...

Trao đổi với đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành, được biết, huyện tập trung huy động mọi nguồn lực với các giải pháp quyết liệt, đồng bộ và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cho nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng qua từng năm, GRDP đạt gần 6.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân năm đạt 9,5%. Thu nhập bình quân 43 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng với tỷ trọng khu vực công nghiệp, dịch vụ tăng, chiếm 89,8%; tỷ trọng nông nghiệp giảm còn 10,2%. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 10.281 tỷ đồng. Thu ngân sách hơn 2.241 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,57%. An sinh xã hội được quan tâm. 

Đó là những tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, LLVT huyện Thuận Thành củng cố, nâng cao chất lượng các tiềm lực trong KVPT, xây dựng “thế trận lòng dân”, nền QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN HÙNG
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục