Sáng 5-8, Đại hội đại biểu Quân khu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc và tiến hành các nội dung của phiên làm việc chính thức. Dự đại hội có 284 đại biểu gồm các đồng chí trong Đảng ủy Quân khu nhiệm kỳ 2015-2020, các đồng chí được bầu tại đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quân khu. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo đại hội. Các đồng chí: Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về dự đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới”, tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, tham gia nhiều ý kiến có chất lượng vào dự thảo các văn kiện của Trung ương; dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu, báo cáo kiểm điểm của tập thể Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội.


Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu khai mạc đại hội.    Ảnh: Mạnh Nguyên


Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và các đại biểu dự đại hội.  Ảnh: Mạnh Nguyên

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ khẳng định: Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân khu đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, lãnh đạo LLVT Quân khu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội lần thứ XIV đề ra và các nhiệm vụ đột xuất được Bộ Quốc phòng giao, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Trực tiếp góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; các tiềm lực và thế trận khu vực phòng thủ được củng cố, tăng cường; cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung nhiều nguồn lực cho nhiệm vụ quốc phòng. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu được nâng lên, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra “điểm nóng”; chủ động tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng, xây dựng cơ sở chính trị địa phương; xây dựng nông thôn mới. LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, trận địa tư tưởng của Đảng được giữ vững, tăng cường, cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị.


Các đại biểu dự đại hội.  Ảnh: Mạnh Nguyên

Đảng bộ xác định, nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; phát huy sức mạnh tổng hợp của LLVT Quân khu và hệ thống chính trị các địa phương; xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch vững mạnh, LLVT Quân khu cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao; giữ vững vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, KVPT vững chắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn và các nhiệm vụ khác được giao. Trong đó, tập trung thực hiện 3 khâu đột phá: Nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo; ứng dụng có hiệu quả khoa học công nghệ, sáng kiến trong thực hiện các nhiệm vụ; Tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự; Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp.

Dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận và chúc mừng, biểu dương những thành tích, kết quả nổi bật mà Đảng bộ, LLVT Quân khu đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở những dự báo chiến lược về tình hình thế giới, khu vực và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhấn mạnh vị trí quan trọng của địa bàn Quân khu 1,  đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu trong thời gian tới, Đảng bộ Quân khu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung nhiệm vụ.


Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo.  Ảnh: Chí Dũng

Trong đó, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI sắp tới, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị (khóa X) về xây dựng KVPT... Cụ thể hóa, xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ của Quân khu. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, chiến sĩ luôn kiên định, vững vàng về chính trị, trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân. Quán triệt, triển khai thực hiện tốt các khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng theo phương châm “Tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả”, chủ động bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc bằng biện pháp hòa bình. Chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng Đại hội.  Ảnh: Chí Dũng

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 19 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tín nhiệm cao.


Đoàn chủ tịch, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy-Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu và đoàn thư ký bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Mạnh Nguyên


Các đại biểu tiến hành bầu cử.  Ảnh: Mạnh Nguyên

Theo chương trình, Đại hội diễn ra hết ngày 6-8.

MẠNH NGUYÊN

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục