Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân sự tỉnh Bắc Kạn đã lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ V đề ra. Làm tốt công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP, tiềm lực và thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân (ANND) được củng cố, tăng cường, xây dựng KVPT tỉnh, huyện ngày càng vững chắc, tạo môi trường thuận lợi cho địa phương phát triển kinh tế-xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân trên địa bàn ngày càng được nâng cao.


Đại tá Nguyễn Đình Huỳnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn trao bằng khen của Bộ tư lệnh Quân khu tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm “Đoàn kết, lập công, quyết thắng”. Ảnh: QUỐC HẢ

Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Kạn đã làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về nhiệm vụ QP-QSĐP. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành KVPT vững chắc. Tham mưu ban hành các nghị quyết, chỉ thị, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kịp thời, hiệu quả. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành của tỉnh thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP đối với các huyện, (thành phố) và cơ sở. Chỉ đạo diễn tập 100% cấp huyện, xã đạt hiệu quả, sát thực tế, an toàn tuyệt đối. Năm 2016, tỉnh tổ chức diễn tập KVPT được Quân khu đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Bộ CHQS tỉnh thực hiện tốt việc rà phá bom, mìn, vật liệu nổ và tham mưu huy động nguồn lực từ ngân sách địa phương đầu tư xây dựng cơ bản và công trình quân sự phù hợp với quyết tâm tác chiến phòng thủ. Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, QPAN với kinh tế, trong đó, đã thẩm định 100% các dự án phát triển KTXH liên quan đến QPAN, xây dựng tiềm lực, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND của tỉnh ngày càng vững chắc. 

Hằng năm, công tác khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, đúng luật, chất lượng ngày càng cao, đón nhận chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương, đăng ký, sắp xếp đúng quy định. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự. Bồi dưỡng kiến thức và giáo dục QP&AN cho các đối tượng đạt 100% kế hoạch, phối hợp giáo dục QPTD đạt hiệu quả thiết thực.

Công tác xây dựng lực lượng DQTV luôn thực hiện đúng luật, tỷ lệ DQTV đạt 3,5% so với dân số, tỷ lệ đảng viên đạt 29,8%. Tổ chức huấn luyện DQTV chặt chẽ, nghiêm túc, kết quả kiểm tra hằng năm đều đạt khá. Thực hiện tốt đăng ký, phúc tra, nắm và quản lý chặt chẽ nguồn DBĐV, sắp xếp, biên chế các đơn vị DBĐV, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DBĐV đạt 12,4%. Công tác đào tạo cán bộ quân sự cấp xã, bổ túc SQDB đạt 100% chỉ tiêu. Các chế độ, chính sách đối với quân nhân dự bị được thực hiện đúng quy định.

Đặc biệt, Bộ CHQS tỉnh luôn duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung và xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện tác chiến; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa quân đội với công an và các lực lượng theo Nghị định của Chính phủ; thực hiện nghiêm chế độ đóng quân, canh phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và khắc phục hậu quả thiên tai. 100% đơn vị LLVT an toàn về chính trị. Công tác dân vận và phong trào “LLVT tỉnh Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao. Phát huy hiệu quả, vai trò các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân. Hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ đạt chất lượng, hiệu quả tốt. 

Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết lãnh đạo các cấp và Chỉ lệnh của Tư lệnh Quân khu về công tác huấn luyện. Hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng, quân số đạt 98,6%, kết quả kiểm tra đạt giỏi, năm sau cao hơn năm trước. Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh còn triển khai các biện pháp đồng bộ, quyết liệt trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, gắn với quản lý tư tưởng, các mối quan hệ xã hội quân nhân; chất lượng xây dựng chính quy và cảnh quan môi trường có chuyển biến tích cực, vi phạm kỷ luật thông thường giảm dưới 0,2%. Các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ.

Thực hiện nghiêm quyết định của Bộ Quốc phòng và Quân khu, bố trí, sắp xếp quân số cơ quan tỉnh, huyện theo đúng biểu biên chế. Thực hiện quyết định giải thể Trường Quân sự tỉnh và tổ chức lại Trung đoàn 750 đúng quy định. Công tác cải cách hành chính quân sự, hiệu lực quản lý, điều hành của chỉ huy các cấp được nâng lên. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện một số công việc bước đầu đạt hiệu quả thiết thực.

Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tốt hậu cần cho các nhiệm vụ. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Phối hợp với địa phương phòng chống dịch bệnh hiệu quả, đặc biệt là dịch Covid-19. Quán triệt và thực hiện tốt nghị quyết về việc đổi mới cơ chế quản lý tài chính. Quản lý, sử dụng kinh phí, ngân sách chặt chẽ, không có thất thoát, lãng phí.

Công tác bảo đảm kỹ thuật luôn được chú trọng, những năm qua đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bảo đảm đủ số lượng, chất lượng và đồng bộ các loại VKTBKT cho các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập các cấp an toàn tuyệt đối. Thực hiện tốt việc bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất VKTBKT và phòng chống cháy nổ; bảo đảm an toàn tuyệt đối kho, trạm; sửa chữa, đồng bộ diezel hóa xe ô tô và xe thiết giáp. Vận chuyển 1.139.000km an toàn. Có 15 sáng kiến, cải tiến áp dụng vào thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật hiệu quả tốt. Tổ chức sơ kết, thực hiện tốt CVĐ 50.

Thường xuyên kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng đúng, đủ theo quy định, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng; chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình. Xây dựng, bổ sung đầy đủ quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo một số mặt công tác trọng yếu. Đánh giá tổ chức đảng, đảng viên nghiêm túc, đúng thực chất; tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ đạt 93,94%, không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ, có 96,03% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ QS, QP; nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; phát huy sức mạnh tổng hợp của LLVT tỉnh và hệ thống chính trị địa phương; nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Quân sự tỉnh xác định 3 khâu đột phá đó là: “Nâng cao chất lượng huấn luyện DQTV, DBĐV; xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật tiến bộ vững chắc; đổi mới lề lối làm việc, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh TSVM tiêu biểu, LLVT tỉnh VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”, có chất lượng tổng hợp, bản lĩnh chính trị, trình độ huấn luyện, khả năng SSCĐ cao; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QP, QSĐP; là lực lượng nòng cốt xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND, xây dựng KVPT tỉnh vững chắc, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đảng bộ Quân khu lần thứ XV, Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại tá NGUYỄN ĐÌNH HUỲNH, Phó bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục