Từ ngày 17 đến 19-6, Lữ đoàn Thông tin 601 tổ chức diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ với đề mục “Lữ đoàn Thông tin trong tác chiến phòng thủ Quân khu”.


Hội nghị Đảng ủy Lữ đoàn thông qua kế hoạch triển khai, bảo đảm thông tin liên lạc cho tác chiến phòng thủ Quân khu.

Cuộc diễn tập diễn ra theo 3 giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); tổ chức chuẩn bị triển khai, bảo đảm thông tin liên lạc (TTLL); thực hành bảo đảm TTLL tác chiến phòng thủ. Với các nội dung như: Thực hành chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao và từ cao lên toàn bộ; quán triệt nhiệm vụ, tính toán thời gian, xác định những việc cần làm ngay, triển khai công tác cho cơ quan; nghiên cứu, đánh giá kết luận tình hình, dự kiến kế hoạch triển khai bảo đảm TTLL; họp đảng ủy lữ đoàn thông qua kế hoạch triển khai, bảo đảm TTLL; công bố kế hoạch triển khai, bảo đảm TTLL; giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị; tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm; quán triệt nghị quyết đảng ủy lữ đoàn và phát động thi đua; thông qua, phê duyệt kế hoạch cho cơ quan, đơn vị; xử trí các tình huống trong thực hành bảo đảm TTLL tác chiến phòng thủ...


Đại tá Nguyễn Bá Vịnh, Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn Thông tin 601 nhận xét, rút kinh nghiệm diễn tập.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo diễn tập, quá trình tổ chức diễn tập, chỉ huy cơ quan, đơn vị đã quán triệt, chấp hành nghiêm Chỉ lệnh quân sự, quốc phòng, chỉ thị diễn tập của Quân khu và chỉ thị diễn tập của Lữ đoàn; làm tốt công tác chuẩn bị; thực hiện đầy đủ thứ tự các bước, thể hiện rõ cương vị, chức trách được giao. Đồng thời, thực hiện nghiêm quy định, quy ước diễn tập và điều lệnh quản lý bộ đội; tiến hành có hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, cán bộ, chiến sĩ có quyết tâm cao, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cuộc diễn tập thành công tốt đẹp, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Qua diễn tập, góp phần nâng cao trình độ năng lực công tác tham mưu tác chiến TTLL cho chỉ huy cơ quan, đơn vị, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, SSCĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm TTLL trong tình hình mới.


Hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập.

Tin, ảnh: MẠNH QUỲNH

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục