Trong hai ngày 10 và 11-4, Lữ đoàn Thông tin 601 tổ chức kiểm tra trình độ kỹ năng nghề năm 2024 cho hơn 70 thợ kỹ thuật thông tin, nhân viên báo vụ của lữ đoàn và một số đơn vị trong LLVT Quân khu.

Thượng tá Phạm Đức Thuận, Phó Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn 601, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra phát biểu bế mạc.

Nội dung kiểm tra đối với thợ kỹ thuật thông tin gồm 2 phần: Kiểm tra lý thuyết cơ sở, lý thuyết chuyên ngành, lý thuyết nghiệp vụ ngành và thực hành sửa chữa. Đối với nhân viên báo vụ gồm: Kiểm tra thu báo tốc độ tương ứng năm công tác nghiệp vụ; phát báo tốc độ tương ứng năm công tác nghiệp vụ.


Kiểm tra thực hành đối với thợ kỹ thuật thông tin.

Qua kiểm tra, các thí sinh chấp hành nghiêm quy chế; cố gắng, quyết tâm trong thực hiện các nội dung lý thuyết và thực hành, 100% đạt yêu cầu trở lên; trong đó, thợ kỹ thuật thông tin có 93,5% khá và giỏi; nhân viên báo vụ có 86% khá và giỏi.

Hội đồng kiểm tra cũng chỉ ra những điểm hạn chế và yêu cầu các đơn vị có kế hoạch bồi dưỡng những nội dung yếu cho đội ngũ thợ kỹ thuật thông tin và nhân viên báo vụ, đặc biệt, cần duy trì nghiêm chế độ học tại chức; đối với đội ngũ thợ kỹ thuật, nhân viên báo vụ cần tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Kết quả kiểm tra góp phần bồi dưỡng, nâng cao trình độ, đánh giá thực chất chuyên môn, kỹ năng nghề của đội ngũ thợ kỹ thuật, nhân viên báo vụ, đồng thời làm cơ sở xét, đề nghị bậc lương nhân viên chuyên môn kỹ thuật năm 2024.


Kiểm tra thực hành đối với nhân viên báo vụ.

Tin, ảnh: NGUYỄN MẠNH - HỮU QUYỀN

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục