Tác phẩm tham dự Cuộc thi Báo chí “Việt Bắc - Quân khu 1 trưởng thành và phát triển”: Lữ đoàn Thông tin 601: Nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong "Năm kỷ luật, kỷ cương"
Cập nhật ngày: 14/05/2020 16:13 (GMT +7)

Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 601 đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Năm 2020 được xác định là “Năm kỷ luật, kỷ cương” trong toàn quân, với Lữ đoàn Thông tin 601, đây là dịp để đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, trong đó, đẩy mạnh công tác TTPBGDPL là nội dung trọng tâm.​

Thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá kết quả công tác TTPBGDPL của Lữ đoàn Thông tin 601 những năm qua, bên cạnh ưu điểm, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đó là: Một số đơn vị chưa chủ động xây dựng, thực hiện kế hoạch TTPBGDPL; hình thức, phương pháp tổ chức chưa phong phú, đa dạng, biện pháp chưa cụ thể, phù hợp với từng đối tượng dẫn tới chất lượng, hiệu quả chưa cao; hiện tượng vi phạm kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị còn xảy ra, cá biệt có vụ việc vi phạm vay nợ lãi không có khả năng thanh toán phải xử lý kỷ luật. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm trên chủ yếu do nhận thức, trách nhiệm của một số cấp ủy, chi bộ, cán bộ chỉ huy về công tác TTPBGDPL chưa đầy đủ; chưa gắn TTPBGDPL với xử lý các vi phạm và giải quyết khâu yếu, mặt yếu; vai trò tham mưu giúp việc và tư vấn trong chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của Hội đồng TTPBGDPL của đơn vị, đội ngũ báo báo viên, tổ tuyên truyền hoạt động có thời điểm còn hình thức, chưa có chiều sâu, tính giáo dục, thuyết phục chưa cao...


Hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại Lữ đoàn Thông tin 601. Ảnh: TH

Để nâng cao chất lượng TTPBGDPL, thực hiện tốt “Năm kỷ luật, kỷ cương”, thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 601 chú trọng quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác TTPBGDPL ở đơn vị. Tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản luật, thông tư, chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu về công tác TTPBGDPL, tăng cường quản lý, giáo dục, chấp hành kỷ luật, phòng ngừa ngăn chặn kỷ luật nghiêm trọng và bảo đảm an toàn, đặc biệt là Chỉ thị số 07/CT-TM ngày 10-3-2020 của Tổng tham mưu trưởng, chỉ thị số 877/CT-BTL ngày 1-4-2020 của Tư lệnh Quân khu về thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”, kế hoạch TTPBGDPL của Cục chính trị và của Lữ đoàn. Qua đó, nâng cao ý thức “thượng tôn pháp luật” với phương châm: “Tăng cường kỷ luật, giữ nghiêm kỷ cương, cán bộ nêu gương, toàn đơn vị đồng lòng cùng thực hiện”, tạo sự chuyển biến rõ nét trong cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị.

Các cấp ủy, chi bộ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đưa công tác TTPBGDPL, nội dung, tiêu chí, biện pháp “Năm kỷ luật, kỷ cương” vào nghị quyết lãnh đạo. Cơ quan hướng dẫn xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện, cán bộ chính trị soạn giáo án thành bài giảng để lên lớp quán triệt các nội dung, tiêu chí, biện pháp cụ thể cho cán bộ, chiến sĩ.

 Cùng với đó, Lữ đoàn tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp TTPBGDPL, đảm bảo đa dạng, phong phú, sinh động, phù hợp với từng đối tượng ở từng cơ quan, đơn vị. Làm cho nội dung tuyên truyền thấm sâu vào nhận thức, ý thức, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, thái độ, trách nhiệm và các hành vi chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội ở mỗi quân nhân, nhất là cán bộ, chiến sĩ thường xuyên đi công tác lẻ, các tổ, trạm lẻ độc lập, xa sự quản lý của chỉ huy các cấp. Thực hiện nền nếp, hiệu quả “Ngày pháp luật” trong đơn vị, duy trì hiệu quả mô hình “Mỗi tuần một điều luật”, “Đôi bạn cùng tiến”, “Tổ tư vấn tâm lý và pháp luật”, “Báo cáo viên pháp luật”... Tổ chức hội thi “Hành trang chiến sĩ thông tin” hằng quý ở cấp liên chi đoàn, cuộc thi chung kết năm ở cấp đoàn cơ sở. Kết hợp chặt chẽ các phương pháp tuyên truyền truyền thống với hiện đại, nhất là trang mạng của đơn vị. Đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các tổ, trạm lẻ, chỉ huy các cấp tổ chức tuyên truyền, kiểm tra nhận thức và kết quả thực hiện thông qua các phương tiện thông tin liên lạc, hằng tuần, hằng tháng cử cán bộ đến huấn luyện bù, vét và lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy địa phương nơi đóng quân.

Song song với các biện pháp trên, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn chỉ đạo Hội đồng TTPBGDPL, đội ngũ báo cáo viên pháp luật nêu cao tinh thần, trách nhiệm, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Chú trọng đánh giá tình hình, đặc biệt là những khâu yếu, mặt yếu trong chấp hành pháp luật, kỷ luật, quy định để xác định nội dung, chỉ tiêu, biện pháp, phương pháp tiến hành phù hợp với từng đối tượng. Thường xuyên kiện toàn và phát huy vai trò trách nhiệm của lực lượng nòng cốt trong Hội đồng TTPBGDPL, đội ngũ báo cáo viên pháp luật. Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị của đơn vị, coi đây là tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ. 

Thông qua công tác TTPBGDPL, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”, xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Thượng tá NGUYỄN KHẮC THANH, Phó chính ủy Lữ đoàn Thông tin 601
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục