Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, nơi thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay, cấp ủy, chính quyền huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) luôn chăm lo, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ (KVPT) ngày càng vững chắc, trong đó chú trọng xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, bởi đây là nhân tố cơ bản, quan trọng, giữ vị trí cơ sở nền tảng, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của KVPT.

Trong những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Nguyên Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các chủ trương, biện pháp cụ thể, sát đúng, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương trong xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần. Trước hết là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và LLVT nhận thức đầy đủ, sâu sắc về hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, những thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước và địa phương.

Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng được đổi mới về chương trình, nội dung, phương pháp, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng và điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Việc giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh đi vào nền nếp và có chiều sâu. Hiện toàn huyện có 3 trường THPT, trong đó một trường có giáo viên chuyên trách, một trường có giáo viên kiêm nhiệm giáo dục quốc phòng và an ninh. Trong giảng dạy, các nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp, kết hợp gặp gỡ, giao lưu với các anh hùng LLVT, nhân chứng lịch sử… Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng cho toàn dân được chú trọng. Đến nay, 100% xã có tuyên truyền viên giáo dục QPAN.


Cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân xóm Khuổi Lỉn, xã Hoa Thám (Nguyên Bình, Cao Bằng) làm đường bê tông. Ảnh: PHƯƠNG QUYỀ
N

Cùng với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, việc củng cố, kiện toàn xây dựng hệ thống chính trị các cấp, nhất là cấp ủy, chính quyền vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng KVPT vững chắc cũng được Huyện ủy, UBND huyện quan tâm chú trọng. Trong đó, quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Công tác xây dựng tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở, phát triển Đảng trong lực lượng DQTV, DBĐV được quan tâm. Nhờ đó, lực lượng DBĐV, DQTV nâng cao ý thức trách nhiệm, xác định động cơ đúng đắn phấn đấu rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đến nay, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 17,2%, DBĐV đạt 18,9%.

Thượng tá Lương Đình Lêu, Phó bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS huyện Nguyên Bình cho biết: LLVT toàn huyện đẩy mạnh phong trào TĐQT, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, ra sức phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được tăng cường, công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, có hiệu quả; gắn kết nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng với xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị VMTD. Cơ quan quân sự các cấp làm tốt chức năng giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác QP, QSĐP, xây dựng nền QPTD vững mạnh.

Xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần trong KVPT, các đơn vị LLVT thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác”, thường xuyên chủ động phối hợp với các địa phương tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân phát triển sản xuất, giảm nghèo. 10 năm qua (2009-2019), cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đóng góp trên 2.500 ngày công lao động làm 1,8km đường nông thôn, nạo vét 4,4 km mương thủy lợi, xây nhà văn hóa xóm, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà “Đại đoàn kết”, công trình cấp nước cho trường học và nhân dân. Phối hợp xây dựng 70 nhà tình nghĩa, nhà “100 đồng”, với tổng trị giá 3,5 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong thiên tai, hình ảnh những người lính không quản ngại khó khăn, gian khổ, dầm mình trong mưa to, bùn đất để di dời người và tài sản đến nơi an toàn đã một lần nữa khẳng định “Ở đâu gian khó thì ở đó có bộ đội”; khơi dậy, nhân lên lòng yêu nước, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước, LLVT, nhân dân có quyết tâm cao trong tham gia xây dựng KVPT, sẵn sàng bảo vệ vững chắc quê hương, đất nước trong mọi tình huống.
 

CB
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục