Nhận thức đúng tầm quan trọng của việc mở rộng và phát huy dân chủ, năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 409 đã coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong đơn vị; hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ huy được củng cố, tăng cường; góp phần xây dựng Lữ đoàn VMTD, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 


Trên thao trường mùa xuân. Ảnh: THU DUYÊN

 

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Đảng ủy Lữ đoàn đã triển khai nhiều biện pháp phù hợp nhằm xây dựng các tổ chức đảng TSVM gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD. Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các trường hợp có dấu hiệu vi phạm kỷ luật. Lữ đoàn xác định xây dựng đơn vị VMTD là nội dung quan trọng hàng đầu, nhân tố quyết định nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị; do vậy đã tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường công tác nắm, quản lý tư tưởng của bộ đội; duy trì nghiêm Quy chế Dân chủ ở cơ sở; quan tâm làm tốt công tác dân vận, chính sách. Nhờ đó, tình hình chính trị, tư tưởng, nội bộ của Lữ đoàn luôn ổn định; 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, ý thức, trách nhiệm cao, yên tâm gắn bó với đơn vị, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Đảng bộ Lữ đoàn đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Trong đó các tập thể, cá nhân chú trọng khâu “làm theo” và đề cao tính “nêu gương” của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì trong mọi lúc, mọi nơi. Với cách làm đó, Lữ đoàn luôn giữ vững sự ổn định, đoàn kết, thống nhất cao. Năm 2019, Lữ đoàn tham gia Hội thi Kỹ thuật do Quân khu tổ chức đạt giải nhì. Hội thao TDTT quốc phòng Quân khu tổ chức đạt giải nhì; Hội thi cán bộ huấn luyện Điều lệnh giỏi cấp Quân khu đạt giỏi; hội thi tìm hiểu 60 năm truyền thống bộ đội TTG toàn quân đạt giải nhất...

Lữ đoàn luôn tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, SSCĐ. Tổ chức huấn luyện toàn diện, đúng, đủ nội dung cho các đối tượng; trong đó, lấy huấn luyện cán bộ là khâu then chốt. Trong quá trình huấn luyện, đơn vị luôn phát huy dân chủ quân sự, chỉ đạo thực hiện kết hợp chặt chẽ lý thuyết với thực hành, coi trọng huấn luyện thực hành làm chính. Bên cạnh đó Lữ đoàn tăng cường hội thi, hội thao, kiểm tra đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm sau mỗi khoa mục, buổi huấn luyện, nhằm kịp thời đánh giá kết quả, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân, đơn vị, khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Bằng các biện pháp tích cực, đồng bộ, đến nay, 100% cán bộ đơn vị có đủ năng lực huấn luyện theo phân cấp; trong đó, có trên 80% cán bộ huấn luyện đạt khá, giỏi. 

Xác định xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật là một trong những nội dung quan trọng, góp phần quyết định kết quả hoàn thành nhiệm vụ của mỗi đơn vị, Đảng ủy Lữ đoàn đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác quan trọng này, xem đây là khâu đột phá. Theo đó, cùng với làm tốt công tác quán triệt, giáo dục, Lữ đoàn tăng cường công tác quản lý của cán bộ các cấp, duy trì nghiêm, nền nếp chế độ quy định; chú trọng đấu tranh với tư tưởng, biểu hiện giản đơn trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Do đặc thù của một đơn vị “cán nhiều, quân ít”, Lữ đoàn yêu cầu cấp trên làm gương cho cấp dưới, cán bộ phải thực sự gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật q-uân đội, chế độ quy định của đơn vị; đồng thời, phát huy vai trò của phân đội vệ binh và cơ quan chức năng trong duy trì, chấn chỉnh lễ tiết tác phong, xưng hô, chào hỏi và chấp hành các quy định khi tham gia giao thông của bộ đội.

Trong điều kiện kinh phí bảo đảm của trên còn hạn hẹp, cùng lúc phải thực hiện nhiều nhiệm vụ, nhưng Lữ đoàn có nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tinh thần tự lực, tự cường, thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật. Các đơn vị duy trì thực hiện có chất lượng các chế độ bảo quản, bảo dưỡng, nền nếp công tác kỹ thuật ngày, tuần, tháng; đăng ký thống kê, quản lý VKTBKT; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Nhờ đó, hệ số kỹ thuật vũ khí, trang bị kỹ thuật luôn đảm bảo đúng quy định. 

Một năm khởi đầu từ mùa xuân,  nhờ phát huy dân chủ rộng rãi, cấp ủy, chỉ huy các cấp ở Lữ đoàn 409 đã đề ra những chủ trương, giải pháp đúng đắn trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy được trí tuệ, sự sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ đóng góp xây dựng đơn vị. Kết quả, thành tích từ năm 2019 sẽ là động lực để đơn vị vững tin, bước vào năm mới Canh tý 2020 với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng”.

 

NGUYỄN VĂN CHIỆN, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Xe tăng 409
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục