Trung đoàn 141 (Sư đoàn 3): Phát huy hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở
Cập nhật ngày: 14/11/2019 14:12 (GMT +7)

Thời gian qua, Trung đoàn 141 (Sư đoàn 3) luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, SSCĐ và cơ động thực hiện nhiệm vụ theo mệnh lệnh cấp trên. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng từ việc phát huy tốt Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS).

Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn cùng cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quán triệt các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn, quy định cấp trên về QCDCCS, nhất là Chỉ thị 30/CT-TW ngày 18-2-1998 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”, Chỉ thị số 590-CT/ĐUQSTW ngày 4-10-2010 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương “Về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong quân đội”, Thông tư số 111/2009/TT-BQP ngày 20-11-2009 và Thông tư số 165/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Thông qua giáo dục, quán triệt, cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng đắn, rõ ràng hơn vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng việc xây dựng và thực hiện QCDCCS, làm cơ sở phát huy đầy đủ quyền dân chủ của mọi quân nhân, phát huy trí tuệ tập thể, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Đảng bộ Trung đoàn chú trọng phát huy dân chủ trong toàn đảng bộ, bởi đây là cơ sở hàng đầu để giữ vững bản chất cách mạng và vai trò lãnh đạo của Đảng. Nhờ duy trì nghiêm túc nền nếp chế độ sinh hoạt; quán triệt sâu sắc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đề ra những biện pháp xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm, nên nội bộ cấp ủy các cấp luôn giữ được sự đoàn kết thống nhất, phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, không có biểu hiện mất dân chủ, gia trưởng, cục bộ. Để nâng cao tập trung dân chủ trong Đảng, thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên trong Trung đoàn cũng được đặc biệt quan tâm, tiến hành chặt chẽ, bảo đảm đúng thủ tục, nguyên tắc. Từ đầu năm 2019 đến nay, toàn Đảng bộ Trung đoàn đã kiểm tra 5 tổ chức đảng, 39 đảng viên; giám sát 5 tổ chức đảng và 30 đảng viên theo đúng kế hoạch đề ra, kiểm tra 2 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Các đối tượng được kiểm tra, giám sát đều nhận sự đóng góp ý kiến xác đáng từ tổ chức, đảng viên trong chi bộ, được trình bày ý kiến cá nhân. Do đó, những hạn chế, khuyết điểm chỉ ra đều khắc phục kịp thời, giúp nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, Đảng ủy Trung đoàn và cấp ủy (chi bộ) đều xác định rõ nội dung, biện pháp lãnh đạo và thực hiện QCDCCS sát hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, nhất là thực hiện nghiêm Chỉ thị số 1535-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không”, phát huy trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ.


Sinh hoạt chính trị và văn hóa tinh thần tại Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 141.

Thực hiện nghị quyết, kế hoạch đề ra, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc QCDCCS, bảo đảm và phát huy dân chủ rộng rãi trên tất cả các mặt công tác như: sinh hoạt kinh tế công khai; duy trì thực hiện hòm thư góp ý; giao ban, tổ chức đối thoại các cấp; khuyến khích, động viên bộ đội viết cảm tưởng, nêu ý kiến đóng góp và hiến kế trong thực hiện nhiệm vụ... Đặc biệt, đơn vị thường xuyên vận dụng linh hoạt các phương pháp để nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng quân nhân, phát huy tốt dân chủ cả về quân sự - chuyên môn, chính trị, kinh tế - đời sống. Từ đó, chất lượng các mặt công tác, việc chấp hành kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy có sự chuyển biến rõ rệt; sự đoàn kết thống nhất giữa cán bộ, chiến sĩ trong Trung đoàn ngày càng củng cố; tình hình đơn vị luôn ổn định. 

Trong ngày chính trị, văn hóa tinh thần và ngày pháp luật, mọi cán bộ, chiến sĩ được thông tin đầy đủ các nội dung liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, điều lệnh quân đội, quy định đơn vị và những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, quyền lợi. Những kiến nghị, đề xuất đều được giải đáp, giải quyết đúng theo thẩm quyền, qua đó tạo sự ổn định về tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị. 

Nhờ thực hiện tốt QCDCCS, từ đầu năm đến nay, cán bộ, chiến sĩ đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập có bắn đạn thật cấp tiểu đội, đại đội; tham gia diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019 với huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) đạt kết quả tốt; tích cực hưởng ứng phong trào “LLVT Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới” tại huyện Chi Lăng (Lạng Sơn)... Thành tích trên được chỉ huy Sư đoàn, thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu và Tỉnh ủy, UNND tỉnh Lạng Sơn ghi nhận và đánh giá cao.

Thượng tá Lê Thanh Tùng, Chính ủy Trung đoàn cho biết: “Để tiếp tục phát huy có hiệu quả QCDCCS trong thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn chủ trương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị thường xuyên đổi mới phương pháp, tác phong công tác tạo sự gần gũi, sâu sát hơn nữa với bộ đội, giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc nảy sinh; đồng thời không ngừng chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần và mọi quyền lợi chính đáng cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị VMTD”.
 

Bài và ảnh: TRẦN HỮU HUY
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục