Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015-2020 khẳng định: “Trong nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo, Tỉnh ủy tiếp tục giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang địa phương…” Quán triệt Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ QP, QSĐP.


Dân quân xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên huấn luyện bắn súng. 

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác QP, QSĐP. Đại tá Ngô Hồng Thái, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên cho biết: Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác QP, QSĐP, nhất là “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, từng bước xây dựng KVPT vững chắc. Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chương trình, kế hoạch trong từng lĩnh vực, triển khai thực hiện nghiêm túc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Nổi bật là: Tham mưu xây dựng Đề án xây dựng lực lượng DQTV tỉnh giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn 2035; tham mưu, chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh, diễn tập động viên, diễn tập phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã sát thực tế; tổ chức phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đạt hiệu quả cao. Nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc, các tiềm lực trong KVPT được củng cố, tăng cường. 

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên đã tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng; xây dựng, quản lý chặt chẽ các công trình quân sự, đất quốc phòng. Phối hợp chặt chẽ với Công an và các cơ quan chức năng địa phương, chỉ đạo thực hiện tốt đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kết hợp kinh tế với QPAN; tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN theo kế hoạch; kết quả huấn luyện các lực lượng 100% đạt yêu cầu, trong đó giỏi 34%; khá 57%. Đăng ký, quản lý chặt chẽ lực lượng DBĐV; đào tạo gần 600 sĩ quan dự bị từ nguồn ngân sách địa phương; tuyển chọn gần 10.000 công dân nhập ngũ, chất lượng được nâng lên. Chính sách hậu phương quân đội luôn được quan tâm, trong nhiệm kỳ, các địa phương, đơn vị thăm hỏi, tặng quà, chi trả chế độ, chính sách cho hàng nghìn đối tượng chính sách, người có công trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác QPĐP, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương và của địa phương. Hoàn thành 100% nội dung, chương trình giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng, quân số đạt 98,9%, kết quả đạt giỏi. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an nắm, dự báo đúng tình hình, hiệp đồng xử trí các tình huống hiệu quả, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong huấn luyện, SSCĐ và công tác, cán bộ, chiến sĩ giữ vững phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân. 

Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” được triển khai sâu rộng, có hiệu quả; bảo đảm đúng, đủ các chế độ, tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức tăng gia có hiệu quả; giá trị thu từ tăng gia sản xuất bình quân đạt 1.350.000 đồng/người/năm, (tăng 50.000đ/người/năm) đời sống của bộ đội được cải thiện. Hoàn thành việc xây dựng, nâng cấp các cơ sở kỹ thuật theo chương trình mục tiêu và chỉ tiêu ngân sách. Tổ chức tiếp nhận, cấp phát, xử lý vũ khí, trang bị kỹ thuật và phối hợp thu hồi vũ khí, vật nổ ngoài luồng; hủy nổ đúng quy định, an toàn. Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Với những chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát đúng của Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Đảng ủy đã cụ thể hóa nhiệm vụ bằng các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả. Góp phần giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với LLVT. 

Bài và ảnh: THIỀU CHUNG
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục