Quân khu: Kiểm tra nắm tình hình hoạt động CTĐ, CTCT
Cập nhật ngày: 13/09/2023 22:21 (GMT +7)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chính uỷ Quân khu về việc kiểm tra nắm tình hình hoạt động CTĐ, CTCT quý 3 và phương hướng, nhiệm vụ quý 4. Trong hai ngày 12 và 13 tháng 9, đoàn công tác do Thiếu tướng Lê Văn Thơ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra các đơn vị: Kho K23 (Cục Kỹ thuật); Ban CHQS huyện Phú Bình (Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên); Trung đoàn Vận tải 651 (Cục Hậu cần) và Trường Quân sự Quân khu.

Tại các đơn vị đoàn công tác đã nghe báo cáo kết quả hoạt động CTĐ, CTCT quý 3 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong quý 4; kiểm tra hệ thống văn kiện, kế hoạch, sổ sách hoạt động CTĐ, CTCT; đối thoại, gợi mở nhiều nội dung yêu cầu chỉ huy các đơn vị tập trung làm rõ như: việc nắm, quản lý tư tưởng, các mối quan hệ của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; số, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tình hình chấp hành kỷ luật, vay nợ, quản lý thẻ đảng viên; sử dụng mạng internet; công tác kiểm tra, giám sát…


Thiếu tướng Lê Văn Thơ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu kết luận kiểm tra tại Kho K23, Cục Kỹ thuật.


Thiếu tướng Lê Văn Thơ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu kiểm tra sổ sách hoạt động CTĐ, CTCT tại Trường Quân sự Quân khu.

Đoàn công tác đánh giá các đơn vị đã chấp hành nghiêm kế hoạch kiểm tra, làm tốt công tác chuẩn bị. Đơn vị đã bám sát hướng dẫn của cấp trên, xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện, kế hoạch, sổ sách hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ thường xuyên và SSCĐ. Hoạt động CTĐ, CTCT đi vào thực chất, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT. Cấp uỷ, chỉ huy các cấp thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; xây dựng, hoàn chỉnh và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định của cấp uỷ, tổ chức đảng chặt chẽ; nắm chắc tình hình địa bàn. Thường xuyên rà soát chất lượng chính trị; quản lý chặt chẽ hệ thống máy tính có kết nối mạng internet không để lộ lọt thông tin, bí mật quân sự.


Đoàn công tác kiểm tra sổ sách hoạt động CTĐ, CTCT tại Ban CHQS huyện Phú Bình, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên.


Đoàn công tác kiểm tra sổ sách hoạt động CTĐ, CTCT tại Trung đoàn Vận tải 651, Cục Hậu cần.

Kết luận các nội dung kiểm tra, Thiếu tướng Lê Văn Thơ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu yêu cầu cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định, nền nếp chế độ sinh hoạt đảng. Tập trung làm tốt công tác quản lý, giáo dục tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ, sĩ quan trẻ bằng nhiều hình thức, biện pháp nhằm phát hiện từ sớm, từ xa. Tăng cường soát xét chất lượng chính trị nội bộ, xây dựng bản lĩnh, trách nhiệm của quân nhân đối với đơn vị, gia đình từ đó hạn chế thấp nhất các vụ việc vi phạm kỷ luật. Đẩy mạnh các hoạt động thi đua quyết thắng trong cơ quan, đơn vị. Cấp uỷ và người chỉ huy cần quan tâm chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, nhất là những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn. Chủ động sắp xếp, bố trí công việc phù hợp đối với số cán bộ dôi dư so với biên chế.

Tin, ảnh: Chí Dũng

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục