Ngày 16-9, Bộ tư lệnh Quân khu đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân khu năm 2019 và giao chỉ tiêu lao động sản xuất, xây dựng kinh tế năm 2020. Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị.


Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị.

Trước điều kiện khó khăn trong phát triển lao động sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân khu, Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong LLVT Quân khu thường xuyên quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Quy chế 1088/QĐ-BTL ngày 09/6/2017 về quản lý hoạt động sản xuất xây dựng kinh tế của Quân khu, đặc biệt là các đơn vị có các hoạt động có thu. Ngoài ra, chỉ đạo các đơn vị chủ lực, các địa phương tận dụng thời gian, ngoài thời gian huấn luyện của bộ đội để tích cực đẩy mạnh TGSX, thực hành tiết kiệm tạo nguồn thu để bảo đảm ăn thêm ngày lễ, tết và bổ sung kinh phí xây dựng cảnh quan môi trường văn hóa của đơn vị. Hàng năm, các đơn vị có thu đều thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm, có dự toán thu, chi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các đơn vị đã chủ động khắc phục nỗ lực trong công tác chỉ đạo hoạt động lao động sản xuất xây dựng kinh tế; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, Bộ Quốc phòng theo quy định, hoạt động sản xuất làm kinh tế của các đơn vị sự nghiệp có thu đúng pháp luật… Công tác xây dựng các khu kinh tế quốc phòng đạt kết quả tốt, sản xuất kinh doanh của Công ty 86 được duy trì. Cùng với các hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng kinh tế các đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng trên địa bàn được đảm nhiệm, giữ vững ANCT, TTATXH; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý có hiệu quả các vụ việc xảy ra, góp phần trong công tác giữu vững chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia.


Đại tá Đỗ Đình Mỹ, Trưởng phòng Tài chính Quân khu trình bày báo cáo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu đánh giá cao kết quả các đơn vị đã đạt được trong hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân khu năm qua. Đồng thời, đồng chí Phó tư lệnh Quân khu yêu cầu thời gian tới: các khu kinh tế quốc phòng tiếp tục khảo sát quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ mục tiêu thực hiện các chương trình, dự án tại địa phương; các bệnh viện tiếp tục triển khai thực hiện tự chủ về tài chính, nâng cao công tác quản trị, điều hành xây dựng thương hiệu của bệnh viện; các doanh nghiệp lập kế hoạch chi tiết về lộ trình dự án; giải quyết có hiệu quả những vướng mắc, tồn đọng trong quá trình thực hiện giải thể Công ty Việt Bắc; hoạt động có thu, TGSX tập trung của các đơn vị, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị sự nghiệp có thu đẩy mạnh hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế của đơn vị; nâng cao chất lượng bảo đảm đời sống cán bộ, chiến sĩ; quản lý chặt chẽ nguồn thu từ tăng gia sản xuất; xây dựng các mô hình điểm ở các cấp, tổ chức các đơn vị tham quan, học tập rút kinh nghiệm…

Tin và ảnh: VŨ HẢI
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục