Chiều 15-4, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; công tác bảo đảm vật chất, trường bắn, thao trường huấn luyện quý I năm 2024.

Tại điểm cầu Bộ tư lệnh Quân khu, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu chủ trì. Tham dự có: Thủ trưởng các cơ quan Quân khu; chỉ huy các đầu mối cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, quý I năm 2024 các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã quán triệt nghiêm nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh và hướng dẫn của các cấp. Công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện đảm bảo chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm nội dung, thời gian.

Điểm nổi bật cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ, trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá và những điểm mới của năm 2024. Đi liền với tổ chức giáo dục chính trị cho các đối tượng đúng nội dung, chương trình kế hoạch, các đơn vị quản lý, điều hành chương trình, kế hoạch huấn luyện chặt chẽ, đúng quy định; duy trì có nền nếp chế độ thông qua giáo án, bồi dưỡng cán bộ, thực hiện tốt cấp trên bồi dưỡng cấp dưới. Qua đó bồi dưỡng bổ sung thống nhất về nội dung, phương pháp huấn luyện, khắc phục những hạn chế tồn tại.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, chủ trì hội nghị. 

Bên cạnh đó các cơ quan, đơn vị chú trọng bảo đảm đầy đủ trang bị kỹ thuật cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác; hệ thống giáo án, bài giảng huấn luyện kỹ thuật được soạn thảo đầy đủ, đúng hướng dẫn công tác tham mưu huấn luyện, được thông qua và phê duyệt đúng phân cấp; sổ sách quản lý trang bị kỹ thuật, thống nhất đúng quy định; công tác đăng ký, thống kê đầy đủ kịp thời, đủ nội dung, chính quy, đúng quy định.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa biểu dương những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thời gian qua; yêu cầu toàn quân tiếp tục đổi mới, đột phá nhiệm vụ huấn luyện theo Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng năm 2024 của Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của cấp mình, hướng dẫn của cơ quan cấp trên (nhất là những nội dung mới); tổ chức huấn luyện đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp trong huấn luyện; chú trọng nội dung khó, nội dung mới, đơn vị còn yếu và các đơn vị mới sáp nhập, thành lập mới, đơn vị được biên chế trang bị kỹ thuật mới trong điều kiện bình thường và cả trong điều kiện khó khăn phức tạp.

Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực, phương pháp, tác phong công tác và kỹ năng tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị cho đội ngũ cán bộ các cấp; làm tốt công tác quản lý tư tưởng quân nhân, nhất là đối với chiến sĩ mới; kiện toàn, phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong đơn vị, như: “Tổ 3 người”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân” và “Chiến sĩ bảo vệ” trong công tác quản lý bộ đội, chủ động nắm, giải quyết những vấn đề nảy sinh, không để bất ngờ về tư tưởng.

Cùng với tổ chức huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng chặt chẽ, bảo đảm nội dung, thời gian, các đơn vị chú trọng nhiệm vụ bắn đạn thật các bài bắn kỹ thuật của bộ binh và quân, binh chủng, ngành; công tác kiểm tra “3 tiếng nổ” cho chiến sĩ mới; huấn luyện đêm, huấn luyện tình huống nâng cao; diễn tập bắn đạn thật các cấp; theo dõi diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp cấp đại đội, tiểu đoàn; chỉ đạo bắn đạn thật trong diễn tập chỉ huy - tham mưu trên bản đồ, ngoài thực địa có một phần thực binh và bắn đạn thật Quân chủng Hải quân.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ tư lệnh Quân khu 1.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa yêu cầu toàn quân duy trì chặt chẽ chế độ thông qua giáo án, bồi dưỡng cán bộ; tổ chức hội thi, hội thao, kiểm tra cán bộ huấn luyện ở các cấp thành nền nếp, nhất là hội thi, hội thao trong quá trình huấn luyện hằng ngày, hằng tuần đối với các nội dung thực hành, kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục các khâu yếu, mặt yếu để nâng cao chất lượng huấn luyện.

Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng lưu ý các đơn vị duy trì nghiêm chế độ nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; tăng cường công tác kiểm tra của chỉ huy, cơ quan các cấp, hoạt động của lực lượng kiểm soát quân sự, nhất là trong những ngày nghỉ, ngày lễ; dự kiến đánh giá các nguy cơ mất an toàn, chủ động phòng ngừa tai nạn xảy ra...

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG - HOÀNG DƯƠNG

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục