Chiều 2-6, Quân khu tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các đơn vị trong Quân khu về Tổng kết công tác tài chính và kết quả hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế năm 2022. Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Sở chỉ huy Quân khu và các điểm cầu đơn vị có: Thủ trưởng 4 cơ quan Quân khu, các cán bộ chủ chốt và các đồng chí phụ trách công tác tài chính các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu.


Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị.

Năm 2022, ngành Tài chính Quân khu đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu trong tạo lập, huy động mọi nguồn lực, nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Đã có những giải pháp khắc phục tác động của biến động tài chính, tiền tệ, giá cả; bảo đảm tốt ngân sách cho các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất, tăng cường cho các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập SSCĐ, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, diễn tập KVPT, bảo đảm ổn định đời sống bộ đội. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách, chủ trưởng, đường lối của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Quân khu. Hoàn thành tốt công tác quyết toán ngân sách; nâng cao chất lượng quản lý tài chính, tài sản, cấp phát thanh toán và quyết toán đúng quy định. Tăng cường quản lý nguồn thu, tháo gỡ khó khăn tạo thuận lợi cho các đơn vị hoạt động; duy trì nền nếp, hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chi, sử dụng có hiệu quả các nguồn ngân sách, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Quân khu năm 2022.


Đại tá Bùi Minh Thành, Trưởng phòng Tài chính Quân khu đọc báo cáo tại hội nghị.

Đối với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế (LĐSX, XDKT) năm 2022, các đơn vị đã chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực trong công tác chỉ đạo hoạt động LĐSX, XDKT. Các đơn vị đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, Bộ Quốc phòng theo quy định. Các đơn vị tăng gia sản xuất hiệu quả, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, nâng cao hiệu quả các trạm chế biến tập trung. Công tác xây dựng các khu kinh tế quốc phòng đạt kết quả tốt, sản xuất kinh doanh được duy trì. Đi đôi với các hoạt động LĐSX, XDKT các đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; giữ vững tình hình an ANCT, TTATXH, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý có hiệu quả các vụ việc xảy ra; góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia.


Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác tài chính và hoạt động LĐSX, XDKT năm 2023 tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu: Đối với công tác tài chính; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tài chính; tăng cường vai trò trách nhiệm của người chỉ huy các cấp, các ngành trong việc điều hành, quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công; trên cơ sở tính đúng, đủ các nguồn thu theo chế độ, các cơ quan, đơn vị triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023 cho các đơn vị trực thuộc đúng quy định. Triệt để sử dụng, huy động vật tư, hàng hóa tồn kho, đẩy mạnh tăng gia, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ  để tăng khả năng cân đối ngân sách, bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ; báo cáo cấp có thẩm quyền thanh xử lý các loại tài sản không còn sử dụng, xuống cấp; quản lý chặt chẽ các khoản chi thường xuyên; quản lý ngân sách địa phươg chi cho quốc phòng; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị sự nghiệp có thu đẩy mạnh hoạt động LĐSX, XDKT của đơn vị, đảm bảo hoàn thành kế hoạch và chỉ tiêu đã được phê duyệt.

Tin, ảnh: Vũ Hải

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục