Tác phẩm tham dự Cuộc thi Báo chí “Việt Bắc - Quân khu 1 trưởng thành và phát triển”: Sao vuông tích cực xây dựng nông thôn mới
Cập nhật ngày: 09/07/2020 14:42 (GMT +7)

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, thời gian qua, lực lượng DQTV tỉnh Bắc Ninh luôn tích cực tham gia làm công tác dân vận, giúp nhân dân lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “LLVT tỉnh Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao.


Dân quân xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn.

Thượng tá Vũ Bá Bộ, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh cho biết: Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh luôn chú trọng hoạt động công tác dân vận trong huấn luyện của lực lượng DQTV. Để thực hiện tốt nội dung này, Phòng Chính trị chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu và tỉnh Bắc Ninh về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của quân đội trong tình hình mới; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận.

Trên cơ sở đó, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ban CHQS các xã, phường, thị trấn, đơn vị tự vệ chủ động khảo sát, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện ngày DQTV làm công tác dân vận với phương châm “Cụ thể, thiết thực, sát thực tiễn cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo”.

Bên cạnh giáo dục nâng cao trình độ chính trị, nhận thức về mọi mặt, ngay khi bước vào mùa huấn luyện DQTV năm 2020, các đơn vị, cơ sở đã chủ động bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm tiến hành công tác dân vận cho lực lượng DQTV, nhất là những kinh nghiệm cụ thể trong tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp ở địa phương, giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và tổ chức các hoạt động giúp nhân dân phát triển kinh tế. Nhờ đó, hiệu quả tiến hành công tác dân vận của lực lượng DQTV đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Phát huy tốt thế mạnh của LLVT không thoát ly sản xuất, lực lượng DQTV của tỉnh Bắc Ninh đã tích cực tham gia thực hiện công tác dân vận với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng, củng cố thế trận QPAN, xây dựng cơ sở chính trị địa phương VMTD.

Ban CHQS các xã, phường, thị trấn, đơn vị tự vệ trong toàn tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ngành của địa phương tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt ngày làm công tác dân vận cho lực lượng DQTV. Tổ chức huy động trên 17.000 lượt DQTV phối hợp với gần 1.000 lượt cán bộ, hội viên các tổ chức như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh... tích cực tham gia làm công tác dân vận. 

Qua các hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước, các quy định của địa phương; vị trí, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận; tuyên truyền phẩm chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới... Qua đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân, góp phần giữ vững mối quan hệ tốt đẹp quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên địa bàn.

Cùng với đó, lực lượng DQTV đã thực hiện tốt phong trào “LLVT tỉnh Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tham gia ủng hộ, hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình thương binh nặng ở xã Hoà Tiến, huyện Yên Phong; tặng gần 1.000 suất quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và học sinh nghèo vượt khó, gia đình chiến sĩ DQTV có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 200 triệu đồng; mua sắm các thiết bị giáo dục, bàn ghế trị giá gần 80 triệu đồng tặng các trường học trên địa bàn; đóng góp hàng ngàn ngày công củng cố, tu sửa đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, nghĩa trang liệt sĩ và các công trình phúc lợi trên địa bàn.

Bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, công tác dân vận của lực lượng DQTV tỉnh Bắc Ninh đã kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP với thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, từng bước thực hiện thắng lợi các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; khẳng định LLVT địa phương là lực lượng chính trị, chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

 

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN HÙNG
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục