Sao vuông Văn Quan tích cực làm dân vận
Cập nhật ngày: 09/09/2019 16:08 (GMT +7)

Thời gian qua, cơ quan quân sự các cấp huyện Văn Quan đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở tổ chức cho lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) tham gia vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, làm đường giao thông nông thôn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đại úy Hoàng Mạnh Tuấn, Chính trị viên phó, Ban CHQS huyện Văn Quan cho biết: Công tác dân vận trong lực lượng DQTV huyện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; các đơn vị thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác dân vận (CTDV) của quân đội, nhất là Chỉ thị 773/2001/CT-QP của Bộ Quốc phòng về “Đẩy mạnh công tác dân vận của DQTV trong tình hình mới”. Ban CHQS các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch, phát huy vai trò lực lượng DQTV tham gia làm công tác dân vận có hiệu quả.

Các đơn vị đã chú trọng giáo dục, nâng cao trình độ chính trị, nhận thức về âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta. Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm công tác dân vận cho DQTV, nhất là những kinh nghiệm cụ thể trong tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp ở địa phương, giải quyết các mâu thuẫn nội bộ nhân dân... Từ đầu năm đến nay, các cơ sở DQTV đã huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia hàng nghìn ngày công cải tạo giao thông nông thôn. Cụ thể, đã tham gia đổ bê tông đường giao thông nông thôn được 1.987m2 đường; đào đắp 51m3  đất đá các loại phục vụ xây kè ta luy đường chống sạt lở.

Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của từng cơ sở, căn cứ vào tình hình cụ thể trong từng thời điểm, cơ quan quân sự các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng DQTV thực hiện CTDV. Đồng chí Hoàng Văn Hiếu, Chỉ huy trưởng Ban CHQS sự xã Trấn Ninh cho biết: Trong thực hiện nhiệm vụ, lực lượng dân quân luôn phát huy vai trò xung kích, từ đầu năm 2019 đến nay, đơn vị đã tổ chức cho 14 cán bộ, chiến sĩ dân quân tham gia cùng Trung đoàn 123 (Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn) làm đường giao thông từ thôn Nà Lắc đến thôn Cốc Chủ. Trong đợt huấn luyện tháng 5-2019, đơn vị đã huy động 51 cán bộ, chiến sĩ tham gia đổ bên tông đường giao thông nông thôn được 108m2 ở thôn Bản Hẻo.


Dân quân tự vệ huyện Văn Quan tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Cùng với đó, lực lượng DQTV huyện đã giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vận chuyển cát, gạch xi măng để làm nhà, với tổng số 87 ngày công; tham gia giúp các gia đình khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa nhà cửa do mưa gió, cây đổ làm hư hỏng. Ngoài ra, trên bàn bàn huyện xảy ra dịch tả lợn Châu Phi, lực lượng DQTV đã tích cực tham gia cùng các ban, ngành, đoàn thể huyện tiến hành tiêu hủy, dập dịch.

Bằng những việc làm thiết thực, lực lượng DQTV huyện Văn Quan đã không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, giữ vững và tăng cường tình đoàn kết quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Qua đó, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ngày càng vững mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh. 
 

Bài và ảnh: NÔNG ĐÌNH QUANG
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục