Năm 2021, Sư đoàn 3 được giao nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện hơn 3.000 chiến sĩ mới đến từ các tỉnh: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang và Bắc Ninh. Công tác chuẩn bị huấn luyện được Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 3 chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ. Đến thời điểm này, Sư đoàn 3 đã hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón nhận và huấn luyện chiến sĩ mới.


Đoàn công tác Quân khu kiểm tra việc chuẩn bị hậu cần bảo đảm cho đón nhận chiến sĩ mới tại Trung đoàn 141, Sư đoàn 3.

Để bảo đảm chất lượng huấn luyện tân binh, các đơn vị thuộc Sư đoàn 3 đã triển khai xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu, giáo án theo đúng hướng dẫn của cơ quan cấp trên; củng cố, làm mới hơn 14.000 mô hình, học cụ; trên 150 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; tu sửa thao trường huấn luyện với trên 8.500 ngày công, bảo đảm sát với điều kiện của từng nội dung khoa mục; rà soát, kiện toàn đầy đủ đội ngũ cán bộ huấn luyện nhất là cán bộ trực tiếp huấn luyện cấp trung đội, đại đội. Hiện nay, Sư đoàn 3 đã tổ chức 4 lớp tập huấn cán bộ khung huấn luyện chiến sĩ mới cho cán bộ từ cấp tiểu đội đến cấp đại đội, với các nội dung cơ bản về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật đảm bảo cho công tác huấn luyện đạt chất lượng cao nhất ngay từ ngày đầu, tuần đầu huấn luyện chiến sĩ mới.

Để bảo đảm tốt nơi ăn ở cho chiến sĩ mới, các đơn vị thuộc Sư đoàn 3 đã tổ chức củng cố, sơn sửa mới toàn bộ hệ thống doanh trại. Bảo đảm 100% lượng rau, củ, quả; duy trì tốt đàn lợn, gà, bò với hàng nghìn con, bảo đảm đủ lượng thịt nhập bếp phục vụ bữa ăn của bộ đội. Chuẩn bị đầy đủ hệ thống giường tầng, chăn, màn, đệm chống rét và các doạnh cụ bảo đảm sinh hoạt của chiến sĩ mới. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngành quân y đã tiến hành tiêu độc, khử trùng toàn bộ nơi sinh hoạt, học tập, công tác của bộ đội, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào đơn vị.

Trần Như Khánh
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục