Trong 2 ngày 24 và 25/5, đoàn công tác Sư đoàn 3 do Đại tá Trần Văn Ngân, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 3 làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả huấn luyện chiến sĩ mới tại 3 trung đoàn bộ binh và 5 tiểu đoàn trực thuộc.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện trên 4 mặt công tác: Quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật.


Kiểm tra huấn luyện thể lực chiến sĩ mới.

Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, các đơn vị đã quán triệt, chấp hành nghiêm kế hoạch kiểm tra, chỉ đạo làm tốt mọi mặt công tác chuẩn bị, điều hành đơn vị tham gia kiểm tra bảo đảm nhịp nhàng. Hệ thống văn kiện, kế hoạch, tiến trình biểu, giáo án, sổ sách thống kê huấn luyện bảo đảm đúng quy định. Đội ngũ cán bộ huấn luyện có phương pháp, khẩu khí tốt. Chiến sĩ mới nắm chắc các nội dung cơ bản, thuần thục động tác kỹ thuật chiến đấu bộ binh, điều lệnh đội ngũ, thể lực; nắm chắc nội dung giáo dục chính trị cơ bản, các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; nắm chắc chế độ, tiêu chuẩn công tác hậu cần; thực hành thuần thục thứ tự các bước bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật theo chế độ tuần... Kết quả kiểm tra: 100% nội dung đạt khá, giỏi.

Trần Như Khánh

 

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục