Thực hành diễn tập động viên quân nhân dự bị
Cập nhật ngày: 20/11/2019 08:09 (GMT +7)

Ngày 19-11, các huyện: Lạng Giang, Yên Dũng, Lục Nam, Tân Yên tổ chức thực hành diễn tập động viên quân nhân dự bị tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Giang năm 2019.

Việc thực hành diễn tập động viên quân nhân dự bị nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dự bị động viên.

Thực hành thông báo quyết định, lệnh huy động, tập trung, vận chuyển, giao nhận lực lượng dự bị động viên phục vụ công tác diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

Tại các địa phương, sau khi nghe công bố Mệnh lệnh huy động quân nhân dự bị tập trung huấn luyện của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Quyết định về giao chỉ tiêu huấn luyện quân nhân dự bị năm 2019 của chủ tịch UBND các huyện, các quân nhân dự bị đã tham gia phần thực binh qua trạm tập trung.

 


Lực lượng dự bị động viên huyện Lục Nam chuẩn bị qua trạm tiếp nhận.

Qua đánh giá, thời gian tập trung huấn luyện ngắn nhưng cán bộ, chiến sĩ quân nhân dự bị đều thể hiện quyết tâm cao, hứa nỗ lực luyện tập, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội,  hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sau khi hoàn thành các nội dung tại huyện theo quy định, Ban CHQS các huyện Lạng Giang, Tân Yên, Lục Nam vận chuyển, bàn giao quân nhân dự bị thuộc Trung đoàn 831 tại trạm tiếp nhận của Trung đoàn.

Ngay sau khi kết thúc đợt diễn tập, Trung đoàn 831 bước vào huấn luyện theo kế hoạch. 

Theo BaoBacGiang
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục