Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn: Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương
Cập nhật ngày: 14/01/2020 08:19 (GMT +7)

Năm 2019, công tác QP, QSĐP của Bắc Kạn tiếp tục đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ toàn diện trên các mặt công tác.

Với chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác QP, QSĐP, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn luôn bám sát tình hình, nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của về công tác QP, QSĐP, nhất là Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược quốc phòng, Nghị định của Chính phủ về KVPT. Các tiềm lực được củng cố, tăng cường; đầu tư ngân sách hợp lý, ưu tiên xây dựng công trình chiến đấu bảo đảm tính lưỡng dụng, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương. Nền QPTD được củng cố vững chắc, từng bước nâng cao nhận thức của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên về công tác QPAN, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc tình hình, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, chủ động giải quyết những vấn đề phức tạp từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. 

 


Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.  Ảnh: QUỐC HẢ

 

Trong năm 2019, toàn tỉnh mở được 53 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho gần 2.000 đối tượng; giáo dục quốc phòng - an ninh cho hơn 8.000 học sinh, sinh viên; xây dựng 50 chuyên mục, chuyên trang, đăng tải hơn 500 tin, bài phổ biến kiến thức QPAN cho toàn dân. Cùng với công tác giáo dục QPAN, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn đã tham mưu cho tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới. Tiếp tục duy trì chất lượng, hiệu quả, có nền nếp quy chế phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an, kiểm lâm theo Nghị định số 77 của Chính phủ (nay là Nghị định 03/2019/NĐ-CP) góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Với phương châm hướng về cơ sở, đồng hành với cơ sở, các cơ quan, đơn vị thường xuyên phối hợp với ban, ngành, đoàn thể địa phương làm tốt công tác vận động quần chúng, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”. Cán bộ, chiến sĩ tích cực giúp dân xóa đói, giảm nghèo được 1.500 ngày công, tu sửa 17km đường giao thông, nạo vét 16km kênh mương, tu sửa 20 cây cầu, giúp đỡ gần 400 gia đình chính sách... Trước tình hình mưa lũ, thiên tai, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh không quản ngại khó khăn, gian khổ, kịp thời có mặt ở những địa bàn xung yếu cùng nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả, góp phần nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, giữ vững ổn định tình hình chính trị, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân ghi nhận và dành tình cảm đặc biệt, thông qua đó phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” được nhân rộng và tỏa sáng.

Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố QPAN ngay trong kế hoạch, quy hoạch phát triển tổng thể của tỉnh. Những năm gần đây, tỉnh đã đầu tư, triển khai một số dự án, khu công nghiệp; phát triển đường giao thông liên huyện, tỉnh, giao thông nông thôn, nâng cấp quốc lộ; cải tạo hệ thống cấp thoát nước; nâng cấp bệnh viện, trường học... Các công trình, dự án trên được Bộ CHQS tỉnh cùng các cơ quan chức năng thẩm định, vừa tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vừa bảo đảm yếu tố QPAN.

Trong điều kiện kinh phí cho lĩnh vực quốc phòng, quân sự còn hạn hẹp, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn đã tham mưu cho tỉnh sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách của trên kết hợp với huy động ngân sách địa phương để xây dựng các công trình chiến đấu. Mua sắm đồng bộ quân trang, quân dụng cho lực lượng DQTV; đồng thời chú trọng quy hoạch, xây dựng hệ thống doanh trại, thao trường, bãi tập phục vụ cho nhiệm vụ quản lý, huấn luyện lực lượng DQTV và lực lượng DBĐV.

Cùng với việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ nêu trên, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn đã tập trung xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh, có chất lượng tổng hợp, trình độ SSCĐ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó, tập trung kiện toàn biên chế tổ chức, trang bị cho các đơn vị thường trực đáp ứng nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất trong thời bình và sẵn sàng mở rộng lực lượng, thực hiện nhiệm vụ tác chiến khi có tình huống xảy ra. 

Năm 2019, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn vinh dự được nhận Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng. Đây là sự ghi nhận nỗ lực và những đóng góp của LLVT tỉnh Bắc Kạn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời cũng là động lực để cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đại tá ĐỖ VĂN TUẤN, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục