Chiều 4-1, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phối hợp bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đối với các lực lượng thuộc Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Tham gia đoàn kiểm tra có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị...

Theo báo cáo của Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, căn cứ công văn Bộ Tổng tham mưu về việc tham gia lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy Bộ tư lệnh đã quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Bộ Tổng tham mưu, Ban Chỉ đạo diễn tập thuộc Tiểu ban An ninh, trật tự Đại hội Đảng XIII, Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội. Các lực lượng phương tiện trang bị kỹ thuật, con người thực hiện nhiệm vụ được tuyển chọn chặt chẽ đúng, đủ chỉ tiêu Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu giao, bao gồm các khối diễu hành, khối đứng, khối phương tiện và mũi đặc công. Trong quá trình luyện tập, ngoài việc duy trì chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến theo đúng quy định, các cơ quan, đơn vị thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn để đề xuất tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý các tình huống ngay từ cơ sở.

 


Thượng tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác kiểm tra các lực lượng của Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sau khi kiểm tra trực tiếp các lực lượng tại thực địa, Thượng tướng Phan Văn Giang biểu dương các lực lượng của Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các lực lượng phối hợp đã tổ chức luyện tập bảo đảm kỹ thuật, chất lượng tốt; sẵn sàng tham gia hợp luyện với các lực lượng theo chỉ đạo của cấp trên. Đặc biệt, lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn cho lễ xuất quân luôn chuẩn bị tốt về lực lượng, vũ khí trang bị, phương tiện; triển khai phương án bảo vệ theo Công điện của Bộ Tổng tham mưu và Ban Chỉ đạo diễn tập thuộc tiểu ban An ninh, trật tự Đại hội XIII của Đảng.


 


Đoàn công tác Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Bộ Công an, tham quan các lực lượng luyện tập chuẩn bị cho lễ xuất quân bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

 

Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu, các lực lượng cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tiểu ban An ninh trật tự Đại hội Đảng XIII, Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội về bảo đảm an ninh, an toàn và tham gia lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an Thành phố Hà Nội và các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp, xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, điều chỉnh, bổ sung kịp thời các phương án bảo vệ; phối hợp với các lực lượng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Công an Thành phố Hà Nội và các lực lượng chức năng khác tham gia, bảo vệ thành công lễ xuất quân, diễn tập bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

QĐND
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục