Ngày 19-2, được sự ủy quyền của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó bí thư Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP), đồng chí Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng BQP chủ trì buổi làm việc với Tổng cục Chính trị (TCCT).


Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HẢI 

 

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm TCCT; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT; lãnh đạo các cơ quan chức năng QUTƯ, BQP.

Sau khi nghe lãnh đạo TCCT và các cơ quan chức năng báo cáo kết quả nổi bật về hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2020 và xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, thay mặt lãnh đạo BQP, Thượng tướng Phan Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của TCCT và Cơ quan TCCT. Theo đó, năm 2020, TCCT đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và QUTƯ, BQP, bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tình hình thực tiễn phát triển của đất nước, quân đội; đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân tích cực đổi mới, sáng tạo, hoàn thành toàn diện các nội dung, nhiệm vụ CTĐ, CTCT thường xuyên và đột xuất như phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ… trong đó, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020.Một số kết quả nổi bật là: Đã chủ động nghiên cứu, đề xuất và chỉ đạo điều chỉnh tổ chức thực hiện hoạt động CTĐ, CTCT phù hợp với hoạt động thực tiễn của bộ đội. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng hy sinh bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tiếp tục tô thắm phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; tổ chức tốt các sự kiện, hoạt động kỷ niệm lớn của đất nước, quân đội; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.


Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HẢI 

Tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X, đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI thực sự mẫu mực, tiêu biểu. Rà soát, bổ sung quy hoạch và kiện toàn cán bộ chỉ huy, quản lý gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và nhân sự cán bộ tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác dân vận, chính sách và hoạt động của các tổ chức quần chúng được thực hiện tích cực, đạt hiệu quả thiết thực. Trước mọi khó khăn, gian khổ và diễn biến phức tạp của tình hình, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.


 Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HẢI 

Trên cơ sở Nghị quyết của QUTƯ về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2021 và các nhiệm vụ trọng tâm đã được Thường vụ QUTƯ xác định, TCCT đã xây dựng chỉ thị, kế hoạch CTĐ, CTCT năm 2021, trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất và lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội trong mọi tình huống. Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là các chủ trương, quan điểm mới về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; đề án “Quân đội phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới”; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quân đội trong năm 2021. Xây dựng và thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay”; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, Phong trào Thi đua Quyết thắng và các đợt thi đua đột kích ở các cấp, các ngành.

Nghiên cứu, đề xuất nội dung sửa đổi các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; về tổ chức đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Quy chế làm việc của QUTƯ, nhiệm kỳ 2020-2025 và Quy chế lãnh đạo một số mặt công tác của QUTƯ.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết của QUTƯ về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; lựa chọn, giới thiệu nhân sự cán bộ quân đội ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm cơ cấu, chất lượng. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; thực hiện tốt chế độ chính sách hậu phương quân đội. Chủ động tiến hành CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh… Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan, đơn vị trong TCCT vững mạnh mẫu mực, tiêu biểu, gắn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

QĐND
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục