Trong những năm qua, công tác tăng gia sản xuất nói chung, việc duy trì, phát triển vườn, giàn nói riêng được các đơn vị quan tâm chú trọng. Phòng Quân nhu (Cục Hậu cần) chỉ đạo các đơn vị tích cực đầu tư, áp dụng khoa học kĩ thuật, các biện pháp canh tác tiên tiến, đưa các giống rau mới vào gieo trồng, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, góp phần ổn định cơ cấu bữa ăn của bộ đội, tăng nguồn thu nhập và thúc đẩy tăng gia sản xuất phát triển. Tuy nhiên, một số đơn vị chưa thực hiện tốt việc sản xuất rau giáp vụ, dẫn đến thừa rau chính vụ, thiếu rau lúc giáp vụ, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng bữa ăn của bộ đội.

Trên địa bàn Quân khu, điều kiện thời tiết giữa các mùa thay đổi tương đối rõ rệt, trong thời gian giáp vụ, cây rau gặp điều kiện ngoại cảnh thay đổi, khả năng sinh trưởng và phát triển kém, năng suất thấp. Để đảm bảo đủ lượng rau xanh phục vụ bữa ăn bộ đội thời điểm giáp vụ, ngành Quân nhu đã chủ động, kịp thời chỉ đạo các đơn vị lựa chọn các cây trồng và giống phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai của từng vùng; các giống rau có khả năng thích nghi rộng, kháng chịu sâu bệnh. Để đảm bảo đa dạng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu về cơ cấu rau trong bữa ăn (theo hướng dẫn của Cục Quân nhu), cần đảm bảo cơ cấu giống cây trồng: rau ăn thân, lá chiếm khoảng 82%; rau ăn củ chiếm khoảng 6%; rau ăn quả chiếm khoảng 12% (cơ cấu cũ tương ứng là 87: 4: 9).

Cùng với đó, cần sản xuất rau thích ứng với nhiều chế độ trồng xen, gieo lẫn, trồng gối. Hầu hết các loại rau có hình dạng nhỏ bé, thân tán gọn, phân cành ít, có độ cao khác nhau, thời gian sinh trưởng và phát triển khác nhau, sự phân bố hệ rễ cũng không giống nhau, nên trên một diện tích có thể bố trí nhiều loại rau khác nhau cùng tồn tại, cùng sinh trưởng và phát triển. Áp dụng chế độ trồng xen, trồng gối, giúp cho quá trình sản xuất rau nâng cao năng suất, sức sản xuất và hiệu quả trên một đơn vị diện tích. Khi bố trí các công thức trồng xen, trồng gối, cần bố trí các loại cây rau có chiều cao khác nhau, phân cành nhiều với phân cành ít, rau ưa bóng râm với rau ưa ánh sáng, rau có bộ rễ ăn nông với rau có bộ rễ ăn sâu... Thông thường, chỉ nên bố trí trồng xen, gieo lẫn nhiều nhất 3 loại rau trên cùng một diện tích.


Chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 chăm sóc rau xanh. Ảnh: MẠNH NGUYÊN

Để đảm bảo được nhu cầu về khối lượng rau quanh năm, đa dạng về chủng loại, cần xác định được diện tích và công thức luân canh các giống rau. Xây dựng công thức luân canh kết hợp lựa chọn giống cây trồng phù hợp, giúp cây vượt qua các thời kì mẫn cảm khi ngoại cảnh thay đổi, có tác dụng trong sản xuất rau giáp vụ. Thông qua đặc tính sinh học, yêu cầu ngoại cảnh, thời gian sinh trưởng, phát triển của cây rau..., để xác định thời gian gieo trồng và thời gian thu hoạch, qua đó tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu tại thời điểm giáp vụ. 

Mặt khác, cây rau đòi hỏi rất nghiêm ngặt đối với thời vụ, nhưng nhu cầu đối với rau xanh là quanh năm. Để đáp ứng được nhu cầu này, phải gieo trồng vào những lúc thời tiết không thích hợp (nhất là đảm bảo rau giáp vụ vào thời kì tháng 3-4 và thời kì tháng 9-10). Ngoài sử dụng các biện pháp kĩ thuật tối ưu, bảo đảm điều kiện thuận lợi cho cây rau sinh trưởng, phát triển thuận lợi, cần bố trí gieo trồng các giống rau với thời gian sinh trưởng khác nhau. 

Hiện nay, một số đơn vị trong LLVT Quân khu đã áp dụng hiệu quả mô hình trồng rau trong nhà lưới và giàn che với ưu điểm vượt trội như giúp cây rau tránh được tác động xấu của thời tiết, sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao. Việc sử dụng mô hình này không chỉ giúp cây sinh trưởng và tăng năng suất, nó còn giúp rút ngắn được thời gian sinh trưởng; thời gian thu hoạch cũng được rút ngắn hơn trước từ 18-20 ngày tính từ ngày trồng cây, gieo hạt. Vì vậy, đơn vị có thể trồng nhiều loại rau, sản xuất quanh năm, sản xuất trái vụ, đáp ứng nhu cầu sử dụng. 

Các đơn vị nên sử dụng màng phủ nông nghiệp với nhiều lợi ích như: che phủ giữ ẩm cho đất về mùa khô, hạn chế thay đổi nhiệt độ, tăng khả năng giữ phân bón, hạn chế xói mòn, rửa trôi, khúc xạ và tăng khả năng cung cấp ánh sáng cho quá trình quang hợp của cây, tăng khả năng chống chịu với sâu, bệnh hại, giảm công lao động làm cỏ, vun xới, giảm công tưới nước... Trong sản xuất rau giáp vụ, màng phủ sẽ giúp cây hạn chế các tác động thay đổi điều kiện thời tiết, giúp cây sinh trưởng, phát triển thuận lợi. 

Ngoài ra, để đảm bảo đầy đủ rau xanh trong thời kì giáp vụ, cần tăng cường phổ biến, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ tổ chức, quản lý sản xuất và chuyên môn cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, có chính sách động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực sản xuất rau giáp vụ.

Thượng tá PHẠM HUY HẢI, Phó trưởng phòng Quân nhu Quân khu
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục