Tổng cục Chính trị Tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
Cập nhật ngày: 14/01/2020 20:42 (GMT +7)

Ngày 14-1, tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có lãnh đạo Tổng cục Chính trị, lãnh đạo cơ quan Bộ Quốc phòng, cơ quan Tổng cục Chính trị; đại biểu cơ quan chính trị các đầu mối, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí quân đội. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị trình bày báo cáo tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác báo chí, xuất bản năm 2020.


Quang cảnh hội nghị.

Năm 2019, công tác báo chí, xuất bản trong quân đội đượ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chỉ huy cơ quan chủ quản báo chí lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý, tổ chức thông tin cho báo chí; xử lý thông tin liên quan đến các sự việc nhạy cảm, phức tạp, các thông tin xấu độc trên không gian mạng đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cơ quan báo chí luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chấp hành nghiêm pháp luật; kịp thời tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ QS, QP, đối ngoại quốc phòng; tuyên truyền về bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam; giáo dục, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ; tích cực tham gia nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; định hướng dư luận xã hội, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Các cơ quan báo chí quân đội đã bám sát định hướng thông tin, tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng cục Chính trị, tuyên truyền đậm nét các sự kiện chính trị trong nước, quốc tế và các ngày kỷ niệm của đất nước, quân đội; hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng. Đồng thời, tuyên truyền việc quán triệt, triển khai các nghị quyết của Trung ương, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP), xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2019; thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; quân đội tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp nhân dân lao động sản xuất, phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc, quản lý biên giới... Đặc biệt, các cơ quan báo chí quân đội đã tích cực tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, chủ động chống “Diễn biến hòa bình”, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tiêu biểu là Báo Quân đội nhân dân, Kênh Truyền hình QPVN và Chương trình phát thanh Quân đội với hơn 336 tin, bài chống “Diễn biến hòa bình”; 131 tin, bài phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; 52 chương trình truyền hình “Nhận diện sự thật”; 48 chương trình phát thanh chuyên biệt “Nêu cao cảnh giác, chủ động đấu tranh chống diễn biến hòa bình”...

Công tác phối hợp tuyên truyền giữa cơ quan, đơn vị với cơ quan báo chí được chú trọng, thực hiện tốt, qua đó kịp thời cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, phóng viên thâm nhập thực tế, thu thập thông tin, viết bài tuyên truyền. Các cơ quan báo chí quân đội tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương, các ban, bộ, ngành và các tỉnh, thành phố xây dựng, duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên mục tuyên truyền về nhiệm vụ QS, QP, đối ngoại quốc phòng.

Hoạt động xuất bản, in và phát hành trong toàn quân bám sát nhiệm vụ chính trị; tập trung xuất bản và phát hành sách kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước và quân đội; phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và đáp ứng nhu cầu văn hóa đọc, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác báo chí, xuất bản trong quân đội vẫn bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót; công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí của một số cơ quan, đơn vị có thời điểm chưa được quan tâm đúng mức; việc phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin cho báo chí còn chậm...

Ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được trong công tác báo chí, xuất bản năm 2019, nhất là công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, công tác tham mưu về quản lý, quy hoạch báo chí quân đội... phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu: Năm 2020, công tác báo chí xuất bản trong quân đội cần tiếp tục giữ vững tính cách mạng, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại. Theo đó, cần làm tốt công tác dự báo tình hình, chủ động, nhạy bén trong công tác thông tin, tuyên truyền, bám sát các sự kiện chính trị lớn của đất nước, quân đội và của đơn vị, địa phương. Quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về lĩnh vực báo chí, xuất bản, nhất là Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đảm bảo tính lan tỏa, tính thuyết phục, qua đó kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động. Tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan báo chí, quản lý báo chí quân đội với cơ quan báo chí, quản lý báo chí ngoài quân đội. Phát huy tính hiệu quả của các đề án, các dự án đầu tư hiện đại hóa cơ quan báo chí, xuất bản đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ...

Tại hội nghị, lãnh đạo Tổng cục Chính trị đã trao bằng khen của Bộ Quốc phòng tặng 14 tập thể; lãnh đạo Cục Tuyên huấn trao bằng khen của Tổng cục Chính trị tặng 14 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, tuyên truyền báo chí về nhiệm vụ QS, QP năm 2019.


Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao bằng khen của Bộ Quốc phòng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, tuyên truyền báo chí năm 2019.


Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn trao bằng khen của Tổng cục Chính trị tặng các tập thể xuất sắc trong công tác quản lý, tuyên truyền báo chí năm 2019.


Lãnh đạo Cục Tuyên huấn trao bằng khen của Tổng cục Chính trị tặng các cá nhân.


Các đại biểu tham quan Trường quay S1, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, trường quay đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng đồng bộ chuẩn hình ảnh 4K.


Lãnh đạo Tổng cục Chính trị cùng các đại biểu tham quan Trường quay ngoài trời của Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.

MẠNH NGUYÊN
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục