Dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó tư lệnh Quân khu, chiều 23-3, Quân khu tổ chức Hội nghị giao ban khối tư pháp, thanh tra, pháp chế (TP, TT, PC) quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023.

Trong quý I-2023, các cơ quan TP, TT, PC đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên ngành của cấp trên và chỉ đạo của Thường vụ, Đảng ủy Bộ tư lệnh Quân khu. Tổ chức bàn giao công tác Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Phó Chánh án Toàn án Quân sự bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng. Tham mưu giúp Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nắm và quản lý chắc tình hình vi phạm, tội phạm trong đơn vị, giải quyết các vụ việc, vụ án xảy ra thuộc thẩm quyền bảo đảm đúng pháp luật. Trong quý I, việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của các cơ quan, đơn vị trong Quân khu được duy trì nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của LLVT Quân khu.


Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong quý I, như: Có đơn vị chưa làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, tuyên truyền về các vụ việc vi phạm, tội phạm xảy ra trong và ngoài Quân đội để rút kinh nghiệm. Công tác nắm, dự báo tình hình tư tưởng, quản lý kỷ luật của cấp ủy, chỉ huy một số đơn vị chưa sâu sát. Việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư của các cơ quan, đơn vị còn chưa chặt chẽ, thuyết phục dẫn đến còn để tình trạng đơn thư kéo dài, vượt cấp…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó tư lệnh Quân khu đã định hướng, chỉ đạo cụ thể đối với một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II-2023 và thời gian tiếp theo. Đồng chí Phó tư lệnh Quân khu yêu cầu các cơ quan TP, TT, PC tiếp tục quán triệt nghiêm các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về công tác quân sự, quốc phòng. Triển khai thực hiện toàn diện, kịp thời nhiệm vụ chuyên ngành, phù hợp, sát với tình hình thực tế của đơn vị. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tư pháp thực hiện tốt công tác xác minh, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đúng thẩm quyền, quy định pháp luật. Triển khai đồng bộ các biện pháp, lựa chọn nội dung phù hợp và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL theo các đề án của Bộ Quốc phòng. Triển khai các biện pháp phòng ngừa các vụ việc vi phạm kỷ luật, pháp luật, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn.

Tin, ảnh: GIANG NAM

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục