Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) ở Trung đoàn 12 (Sư đoàn 3) luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm chỉ đạo và tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị an toàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.


Quán triệt nội dung Mỗi tuần 1 điều luật cho chiến sĩ tại Đại đội 6, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3.

Với đặc điểm đơn vị đóng quân xen kẽ với nhân dân, trên địa bàn tình hình tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 12 đã tập trung triển khai một số giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền PBGDPL nhằm từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác tuyên truyền PBGDPL, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả thông qua nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như: Tổ chức giáo dục pháp luật theo kế hoạch; kết hợp lồng ghép giáo dục pháp luật với giáo dục chính trị; kết hợp giáo dục chung với giáo dục riêng; tổ chức hội nghị tọa đàm, hội thi tìm hiểu pháp luật; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và hệ thống bảng tin, pa nô... 

Trung đoàn chú trọng duy trì hoạt động của tổ tư vấn tâm lý, pháp luật, thường xuyên kiện toàn đúng, đủ thành phần, cơ cấu hợp lý. Tổ tư vấn tâm lý, pháp luật hoạt động đúng chức năng và có nền nếp, bám sát sự chỉ đạo của Hội đồng PBGDPL, chủ động đề xuất với cấp ủy, chỉ huy xây dựng kế hoạch tuyên truyền PBGDPL hằng năm. Cùng với đó, Trung đoàn thực hiện nghiêm túc kế hoạch “Ngày pháp luật” tại các cơ quan, đơn vị; duy trì có hiệu quả mô hình “Mỗi tuần một điều luật”, mô hình “Chi đoàn an toàn” và kịp thời thông báo tình hình vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội để tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ. 

Việc xây dựng tủ sách pháp luật, ngăn sách pháp luật, bổ sung tài liệu pháp luật cũng được chú trọng, chất lượng quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ngày càng có hiệu quả. Hiện nay, cấp Trung đoàn, 3 tiểu đoàn và 20 đại đội đều có tủ sách, ngăn sách pháp luật theo Thông tư 42 của Bộ Quốc phòng, hoạt động nền nếp, có hiệu quả. Trung đoàn nhận và cấp phát các loại đầu sách pháp luật cho cơ quan, đơn vị kịp thời. Đến nay, cơ bản có đủ đầu sách pháp luật theo quy định; đối với tủ sách pháp luật 3 tiểu đoàn và Trung đoàn đã được cấp bảo đảm đủ 22 đầu sách pháp luật; cấp đại đội bảo đảm được 6 đầu sách theo quy định. Chỉ huy, cơ quan Trung đoàn còn chủ động liên hệ với Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, Công an huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn), Công an các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên xin hơn 2.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật để cấp bổ sung cho các đơn vị. Công tác lưu giữ, quản lý, khai thác, sử dụng sách pháp luật, phòng đọc, phòng Hồ Chí Minh tại đơn vị có hiệu quả. Cán bộ, chiến sĩ đã chủ động, tự giác mượn sách pháp luật để nghiên cứu, tìm hiểu, nâng cao kiến thức pháp luật. 

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền PBGDPL, những năm gần đây, nhận thức và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, chấp hành kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ trong Trung đoàn có nhiều chuyển biến, đơn vị không có vụ việc vi phạm nghiêm trọng, kỷ luật thông thường giảm xuống mức thấp nhất. Trung tá Vũ Văn Cảnh, Phó chính ủy Trung đoàn khẳng định: “Kết quả chấp hành kỷ luật thời gian qua đã thể hiện rõ việc phát huy vai trò, sức mạnh tổng hợp của tập thể đơn vị trong thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL, qua đó đưa pháp luật đi vào cuộc sống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, xây dựng đơn vị VMTD”.

Bài và ảnh: NGUYỄN ĐỨC HUY
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục