Ngày 19-2, đoàn công tác Quân khu do Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị đón nhận và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024 tại Sư đoàn 346.


Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu phát biểu tại buổi kiểm tra.

Để chuẩn bị tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới, Sư đoàn 346 đã kiện toàn biên chế khung huấn luyện chiến sĩ mới và tổ chức 3 lớp tập huấn cho gần 300 cán bộ từ tiểu đội trưởng trở lên. Hệ thống, sổ sách, kế hoạch, giáo án huấn luyện được đầu tư, làm mới theo đúng hướng dẫn, quy định. Đội ngũ cán bộ các cấp làm tốt công tác thông qua giáo án, bài giảng tại thao trường, bãi tập sát thực tế, bảo đảm cho đơn vị huấn luyện theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện thực hành làm chính… 

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Tư lệnh Quân khu yêu cầu chỉ huy đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng; mệnh lệnh, hướng dẫn của trên. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ ở các cấp; tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch huấn luyện tuần, tháng, sổ sách, giáo án, tiến trình biểu, tổ chức thông qua giáo án, bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp; tích cực nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tu sửa, củng cố hệ thống thao trường, bãi tập. Ổn định tổ chức biên chế, trang bị và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện và SSCĐ. Đặc biệt, đơn vị cần chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, tiếp nhận chiến sĩ mới tại các địa phương trên địa bàn và tổ chức Lễ ra quân huấn luyện bảo đảm trang trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu, tuần đầu ra quân huấn luyện.


Chỉ huy Trung đoàn 246, Sư đoàn 346 báo cáo về công tác chuẩn bị tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới.


Đoàn công tác kiểm tra khu tăng gia tập trung của Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 246, Sư đoàn 346.

Tin, ảnh: Khương Quang - Đức Chính

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục