Xây dựng LLVT địa phương vững mạnh về chính trị
Cập nhật ngày: 06/07/2020 08:39 (GMT +7)

Những năm qua, cùng với việc lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ QP, QSĐP, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Lương Tài (Bắc Ninh) và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo xây dựng LLVT huyện vững mạnh về chính trị, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức trách nhiệm và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện.

Cùng với quan tâm chăm lo xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, lãnh đạo đơn vị hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Lương Tài đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền, thi đua khen thưởng, gắn với triển khai thực hiện sâu rộng Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; duy trì hoạt động hiệu quả các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân, đồng thời chỉ đạo ký kết và thực hiện tốt quy chế phối hợp chỉ đạo công tác dân vận giữa Ban CHQS huyện với các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội của huyện.


Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Lương Tài (Bắc Ninh) giúp hộ nghèo trên địa bàn xây dựng nhà ở.

Ban CHQS huyện Lương Tài đã duy trì nền nếp, thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp công tác giáo dục chính trị, công tác tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng và điều kiện đặc điểm nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Hằng năm hoàn thành nội dung, chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng theo quy định, tích cực tuyên truyền trên báo, đài về kết quả thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP, về các hoạt động của LLVT huyện; các cơ quan, đơn vị phối hợp với Đài truyền thanh của các xã, thị trấn, huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền và công tác tuyên truyền miệng, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng đúng đắn cho cán bộ, chiến sĩ trước những diễn biến phức tạp trên thế giới, khu vực, làm rõ âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được tổ chức thực hiện nghiêm túc ở tất cả các cấp, đã kết hợp chặt chẽ học tập quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng với xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của các cấp và tổ chức cho cán bộ đảng viên viết thu hoạch sau mỗi đợt học tập. Qua đó, 100% cán bộ, đảng viên đều nắm được những nội dung cơ bản của nghị quyết, xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ, những việc làm cụ thể mà đơn vị và bản thân phải thực hiện, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn đảng bộ.

Cùng với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT huyện đã được Đảng ủy, Ban CHQS huyện và cấp ủy, chi huy các cơ quan, đơn vị chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hoạt động sôi nổi, liên tục. Đã tạo được sự đan xen gắn kết giữa thi đua thường xuyên với các phong trào thi đua đột kích, các đợt thi đua cao điểm chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị của đất nước, tập trung vào các nhiệm vụ lớn, nhiệm vụ quan trọng của đơn vị gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; sau mỗi đợt, mỗi phong trào thi đua đều tổ chức tổng kết, sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu và kịp thời đề ra các biện pháp để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, vì vậy phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT huyện đã có bước phát triển mới cả về diện rộng và chiều sâu, phát huy tác dụng hiệu quả tốt, thực sự là biện pháp quan trọng, là động lực to lớn thúc đẩy các cơ quan đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, hoạt động đối thoại dân chủ để giải quyết và giải đáp những thắc mắc, vướng mắc của cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền, tổ chức cho cán bộ chiến sĩ tham gia đóng góp ý kiến vào các nghị quyết, các chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị… được tiến hành thường xuyên. Qua đó đã tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, phấn khởi trong đơn vị, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự đoàn kết gắn bó giữa cán bộ với chiến sĩ, giữa cấp trên với cấp dưới. Hội đồng quân nhân, Hội phụ nữ trong thường xuyên được củng cố kiện toàn, duy trì tốt nền nếp hoạt động, đã thực sự phát huy tốt vai trò trong giáo dục, rèn luyện hội viên và phát huy quyền làm chủ của mọi quân nhân, tạo sự thống nhất cao trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; hằng năm các tổ chức hội đồng quân nhân và hội phụ nữ đều được công nhận vững mạnh xuất sắc.

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hằng năm, Ban CHQS huyện Lương Tài luôn thực hiện tốt phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đặc biệt, năm 2020 Ban CHQS huyện Lương Tài phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương khảo sát, ký kết nội dung hỗ trợ, tặng gia đình hộ nghèo xã Phú Lương với số tiền gần 100 triệu đồng, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân. 
Những kết quả đạt được trong xây dựng vững mạnh về chính trị là cơ sở quan trọng, nền tảng để xây dựng LLVT huyện Lương Tài luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

Bài và ảnh: NGHIÊM VĂN VỸ
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục