Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (GDPL), tạo chuyển biến mạnh mẽ về quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, năm 2020 Lữ đoàn Thông tin 601 đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực, phù hợp với thực tế đơn vị.


Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 601 tìm hiểu thông tin qua mô hình “Góc pháp luật” ở đơn vị.

Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 601 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc các văn bản hướng dẫn của trên, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm. Thường xuyên kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng tuyên truyền, phối hợp, phổ biến GDPL; bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, Lữ đoàn chủ động phối hợp với Phòng Tuyên huấn Quân khu tổ chức tuyên truyền cho 100% cán bộ, chiến sĩ về các văn bản luật, nhất là Luật Nghĩa vụ quân sự, các luật mới được ban hành.

Thượng tá Vũ Văn Nghĩa, Chính ủy Lữ đoàn cho biết: “Để công tác tuyên truyền, phối hợp, phổ biến GDPL đạt hiệu quả, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung, chương trình để triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Lữ đoàn. Phân công cán bộ định kỳ kiểm tra quá trình thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến GDPL cho các đối tượng, bảo đảm nội dung, thời gian, chương trình. Chỉ đạo gắn phổ biến, giáo dục pháp luật với quản lý, duy trì nền nếp chế độ chính quy, rèn luyện kỷ luật và giáo dục truyền thống nhiệm vụ đơn vị. Để 100% cán bộ, chiến sĩ được tuyên truyền, giáo dục GDPL, đối với các tổ, trạm đóng quân phân tán, các nội dung tuyên truyền, giáo dục được thực hiện linh hoạt, sáng tạo, kịp thời bằng nhiều hình thức khác nhau như: Thông qua hệ thống điện thoại quân sự; gửi công văn, tài liệu qua đường quân bưu hoặc khi có điều kiện cử cán bộ trực tiếp đến tuyên truyền, giáo dục. Qua đó, từng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nâng cao nhận thức, nắm và chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và các quy định của đơn vị”.

Tìm hiểu tại Tiểu đoàn 2 (Lữ đoàn Thông tin 601), được biết, năm 2020, đơn vị được Lữ đoàn lựa chọn xây dựng đơn vị điểm VMTD mẫu mực, tiêu biểu, chỉ huy Tiểu đoàn xác định đẩy mạnh thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, phổ biến, GDPL, nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, làm cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thiếu tá Trần Văn Đoan, Chính trị viên Tiểu đoàn 2 cho biết: “Tiểu đoàn thực hiện có nền nếp, hiệu quả các mô hình GDPL như: “Ngày pháp luật”, “Góc pháp luật”, “Mỗi tuần một điều luật”, đồng thời, phát huy hiệu quả hoạt động của tổ tư vấn tâm lý pháp luật. Công tác GDPL được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Duy trì cho bộ đội đọc sách, báo tại phòng Hồ Chí Minh; tọa đàm, trao đổi trong Ngày chính trị và văn hóa tinh thần; tuyên truyền qua hệ thống pa nô, khẩu hiệu, bảng tin; tổ chức cho bộ đội xem video, nghe các clip file âm thanh “Nhận diện tín dụng đen”, “Tác hại của rượu bia”, “Hành vi đào, bỏ ngũ, vi phạm kỷ luật trong quân đội”... Các hoạt động trên đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia học tập, nghiên cứu, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của quân nhân về pháp luật và chấp hành kỷ luật quân đội.

Với những chủ trương, biện pháp và cách làm sát thực tế đơn vị, 100% cán bộ, chiến sĩ nắm và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước và mệnh lệnh của chỉ huy các cấp; chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật. Nội bộ đơn vị đoàn kết tốt, tăng cường mối quan hệ gắn bó với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc.

Bài và ảnh: VŨ DOA
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục