Ngày 10-5, Sư đoàn 3 tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 - Sao Vàng thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2019-2022.


Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến tại hội nghị đánh giá: 3 năm qua (2019 - 2022), Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn, cơ quan chính trị và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu thi đua và triển khai thực hiện phong trào đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Sư đoàn đã tập trung xây dựng văn hóa trong các tổ chức đảng, trọng tâm là xây dựng văn hóa lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Tích cực xây dựng văn hóa trong hệ thống chỉ huy các cấp, trọng tâm là xây dựng văn hóa quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của người chỉ huy. Các tổ chức quần chúng đã phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động văn hóa; chăm lo xây dựng đời sống văn hóa tinh thần vui tươi, lành mạnh cho cán bộ, đoàn viên, hội viên. Các cơ quan, đơn vị đã gắn kết chặt chẽ giữa triển khai thực hiện PTTĐ thực hiện văn hóa công sở với thực hiện Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong đơn vị. Môi trường cảnh quan, hệ thống cơ sở hạ tầng, doanh trại ở các cơ quan, đơn vị những năm qua được quan tâm đầu tư củng cố, nâng cấp theo hướng chính quy, thống nhất.

Quá trình thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, qua đó lan tỏa những giá trị văn hóa cao đẹp; xây dựng bầu không khí đoàn kết, yêu thương gắn bó trong cán bộ, chiến sĩ.


Lãnh đạo Sư đoàn 3 trao giấy khen tặng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2019-2022.

Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng để Sư đoàn 3 năm liên tục (2019-2021) đạt tiêu chuẩn đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”, được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng; Đảng bộ Sư đoàn TSVM, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhân dịp này, chỉ huy Sư đoàn đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2019 - 2022.

Mạnh Cường

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục