QĐND Online - Sáng 25-12, Quân khu 1 đã tổ chức Hội nghị cán bộ chính trị nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CTĐ, CTCT năm 2015 và xác định phương hướng nhiệm vụ CTĐ, CTCT năm 2016...

QĐND Online - Sáng 25-12, Quân khu 1 đã tổ chức Hội nghị cán bộ chính trị nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CTĐ, CTCT năm 2015 và xác định phương hướng nhiệm vụ CTĐ, CTCT năm 2016. Trung tướng Nguyễn Sỹ Thăng, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 1 dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hoạt động đọc báo tại thao trường sau giờ huấn luyện

Năm 2015, LLVT Quân khu đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng; Chỉ thị CTĐ, CTCT của Tổng cục Chính trị. Đảng uỷ Quân khu đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị bám sát thực tiễn nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ CTĐ, CTCT được Tổng cục Chính trị đánh giá cao.

Năm 2016, Đảng uỷ Quân khu tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trọng tâm vào việc đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tại đơn vị. Thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tích cực, chủ động đổi mới hình thức, phương pháp tiến hành CTĐ, CTCT. Nâng cao chất lượng cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới. Chú trọng thực hiện tốt CTĐ, CTCT trong huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục