Công bố Quyết định thành lập Khối thi đua số 3
Cập nhật ngày: 17/06/2024 18:17 (GMT +7)

Thực hiện Quyết định số 1244/QĐ-QK ngày 6-5-2024 của Quân khu về việc thành lập khối thi đua của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu; căn cứ vào Hướng dẫn số 1148/HD-CT ngày 6-5-2024 của Cục Chính trị Quân khu về việc tổ chức, hoạt động của khối thi đua các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu; tại tỉnh Bắc Giang, chiều 17-6, Sư đoàn 3 đảm nhiệm khối trưởng Khối thi đua số 3, gồm Sư đoàn 3, Sư đoàn 346, Sư đoàn 306, Trường Quân sự Quân khu, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 338 đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập và phát động thi đua 6 tháng cuối năm 2024. Đại tá Dương Văn Quang, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo.

Sau khi thành lập, Khối thi đua số 3 phải tuân thủ theo nguyên tắc, quy định về công tác thi đua khen thưởng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, sự hướng dẫn của cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - khen thưởng Quân khu, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng các đơn vị thành viên, theo nguyên tắc bình đẳng, tự giác, tự chịu trách nhiệm, công khai, dân chủ, công bằng, minh bạch, đoàn kết, cùng tiến bộ, phát triển. Khối thi đua làm việc theo chế độ tập thể, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ.


Đại tá Dương Văn Quang, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Dương Văn Quang, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu yêu cầu các đơn vị thành viên Khối thi đua số 3 tập trung thực hiện tốt một số nội dung, nhiệm vụ chủ yếu: Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của các cấp về công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng; nhanh chóng triển khai đồng bộ, toàn diện hệ thống các văn bản hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện đối với cơ quan, đơn vị mình bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả nhất là về kế hoạch, quy chế, chương trình hoạt động của Khối thi đua; duy trì có nền nếp hoạt động thi đua của khối; làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá kết quả, chấm điểm thi đua theo đúng phương châm “Công tâm, khách quan, toàn diện, công bằng, chính xác”; thường xuyên phối hợp, trao đổi kinh nghiệm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ quan, đơn vị thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.


Ra mắt khối thi đua.

Phát động thi đua 6 tháng cuối năm, Khối thi đua số 3 xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, nghị định, thông tư, hướng dẫn của các cấp về công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng; đặc biệt chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ theo tinh thần “7 dám” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương. Đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện “Ba đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XV: Nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo; ứng dụng có hiệu quả khoa học công nghệ, sáng kiến trong thực hiện các nhiệm vụ; tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự; nêu cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ quản lý, chỉ huy các cấp.

Tại Hội nghị, đại diện các thành viên Khối thi đua số 3 đã ký kết giao ước thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2024.


Ký kết giao ước thi đua 6 tháng cuối năm 2024.


Các tiết mục văn nghệ tại hội nghị.

Tin, ảnh: Hải Biên

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục