Chi bộ tốt, đơn vị vững mạnh
Cập nhật ngày: 01/10/2022 16:47 (GMT +7)

Thực hiện Chỉ thị số 1535-CT/ĐU ngày 13-4-2018 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không”, chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 có nhiều chuyển biến; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ được nâng lên.

Tìm hiểu việc xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không” tại Đảng bộ Trung đoàn 12, chúng tôi được biết: Thời điểm năm 2018 trở về trước, việc duy trì chế độ sinh hoạt ở một số chi ủy, chi bộ chưa thực sự nền nếp; chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết ở một số chi bộ còn hạn chế, tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt còn biểu hiện nể nang, ngại va chạm. Cùng với đó, công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên có thời điểm thiếu chặt chẽ; khả năng dự báo, phát hiện các vụ việc, biểu hiện vi phạm kỷ luật chưa kịp thời... dẫn đến một số chi bộ còn để xảy ra hiện tượng vi phạm kỷ luật của đảng viên. Ngày 13-4-2018, Chỉ thị 1535 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không” được ban hành đã kịp thời giúp các cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ Trung đoàn chỉnh đốn lề lối sinh hoạt và chấn chỉnh, nâng cao vai trò, trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thực hiện Chỉ thị 1535 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ "4 tốt, 3 không", Đảng bộ Trung đoàn đã tổ chức quán triệt chỉ thị tới 100% các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Quân khu. Các chi bộ trong toàn Đảng bộ đã chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng dự thảo nghị quyết của bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ, đảm bảo hiệu quả thực chất, khắc phục biểu hiện hình thức, ý kiến xuôi chiều hoặc chung chung trong sinh hoạt, thay vào đó là nhận định, đánh giá đúng tình hình, kết quả lãnh đạo, nhìn nhận thẳng vào hạn chế, khuyết điểm để xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát, đúng với đặc điểm, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong từng tháng.

Hằng tháng, các chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng gắn với sinh hoạt kiểm tra, giám sát đảng viên, học tập, nghiên cứu các nghị quyết, các chuyên đề theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và đánh giá việc cam kết thực hiện “4 tốt, 3 không” của đảng viên. Kết quả đánh giá của từng tháng là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng phân tích, đánh giá chất lượng kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng trong năm, là cơ sở đề nghị khen thưởng, thăng quân hàm, điều động, bổ nhiệm...

Thượng tá Trịnh Ngọc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 12 cho biết: Quá trình thực hiện, Đảng bộ Trung đoàn đã tổ chức quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị 1535, triển khai tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn đảng bộ. Ban Chính trị Trung đoàn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn, sự chỉ đạo hướng dẫn của Phòng Chính trị Sư đoàn để tham mưu, hướng dẫn các cấp ủy, chi bộ triển khai thực hiện. Các cấp ủy, chi bộ tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 1535 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu; hướng dẫn của Cục Chính trị và Sư đoàn về xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không”, xây dựng kế hoạch cụ thể trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Từng chi bộ triển khai cho đảng viên viết cam kết thực hiện nghiêm các nội dung gắn với thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên từng vị trí công tác, trọng tâm là cam kết thực hiện “3 không”.

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chi bộ nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Thượng úy Hoàng Văn Phức, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Đại đội 15, Trung đoàn 12 cho biết: Trong nội dung xây dựng “4 tốt” ở chi bộ thì đảng viên giữ vai trò nòng cốt, vì thế cấp ủy, chi bộ tập trung theo dõi, giám sát việc chủ động khắc phục hạn chế, khuyết điểm, phát huy tính tiền phong gương mẫu của từng đảng viên. Bởi mỗi đảng viên tốt, là cơ sở để nâng cao chất lượng sinh hoạt, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, chi bộ đặc biệt coi trọng công tác quản lý, kiểm tra thẻ đảng viên và các giấy tờ do Nhà nước, Quân đội cấp theo cả hình thức thường xuyên và đột xuất. Nắm chắc các mối quan hệ xã hội, điều kiện hoàn cảnh gia đình của đảng viên, việc chấp hành các chế độ, điều lệnh, điều lệ, chấp hành kỷ luật, pháp luật, quy định đã uống rượu bia thì không lái xe…

Nhờ quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 1535 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không”, đến nay, 100% chi bộ trong Đảng bộ Trung đoàn 12 đạt tiêu chuẩn không có cán bộ, đảng viên tham gia các tệ nạn xã hội; không có cán bộ, đảng viên sử dụng thẻ đảng, giấy tờ do Nhà nước và quân đội cấp để tín chấp vay tiền, tài sản hoặc vay nợ không có khả năng thanh toán. 2 năm 2019, 2021, Đảng bộ Trung đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị được Quân khu tặng Cờ thi đua.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy Trung đoàn 12 tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không”, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ Trung đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, phấn đấu là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng của LLVT Quân khu.

Duy Đức - Trần Hiệp

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục