Ngày 26-5, Đảng uỷ Quân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16-4-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược quốc phòng Việt Nam. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu; Nguyễn Hương Giang, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.


Lãnh đạo Quân khu, tỉnh Bắc Ninh và các đại biểu tham quan hình ảnh hoạt động quốc phòng, quân sự.

Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chiến lược quốc phòng Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tham mưu quán triệt và thực hiện nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với công tác quốc phòng, phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền và người đứng đầu các cấp, vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị- xã hội ở địa phương trong thực hiện chiến lược quốc phòng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, chính sách quân đội, hậu phương quân đội và công tác dân vận... được đẩy mạnh, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, quân đội. Đồng thời tham mưu kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế-xã hội, kinh tế-xã hội với quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện và khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hội nghị tập trung thảo luận làm rõ kết quả, hạn chế, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm và thống nhất nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 24 trong thời gian tiếp theo.Các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW được Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu đề nghị Đảng uỷ Quân sự tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết số 24 gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, quân sự; bám sát sự lãnh, chỉ đạo của cấp trên, tham mưu đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh theo hướng toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện làm nòng cốt xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Ghi nhận thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 24, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh tặng giấy khen cho 10 tập thể, cá nhân.

Nguyễn Văn Hùng

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục