Đại tá NGUYỄN ĐÌNH HUỲNH, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn.

Ngày 13-4-1947 tại đồi Độc Lập thị xã Bắc Kạn, (nay là thành phố Bắc Kạn), Ban chỉ huy tỉnh đội bộ dân quân tỉnh Bắc Kạn được thành lập (nay là Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn). Trải qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT tỉnh không ngừng phát huy truyền thống "Đoàn kết, kỷ luật, tuyệt đối trung thành, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao", đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Bắc Kạn tặng quà, động viên lực lượng thực binh trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện Chợ Đồn năm 2023. Ảnh: NAM TRANG

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và sự nghiệp đổi mới, LLVT tỉnh Bắc Kạn đã cùng nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, làm nên những chiến công oanh liệt, xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Đoàn kết, kỷ luật tuyệt đối trung thành, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Nhân dân và LLVT tỉnh Bắc Kạn cùng 6/8 huyện, thành phố, 38/122 xã, phường, thị trấn và 3 cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân, 100 Bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Quân, dân Bắc Kạn được tặng thưởng 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Quân công hạng Nhất, 2 Huân chương Độc lập hạng Nhì, trên 8.700 huân, huy chương kháng chiến các loại tặng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Giai đoạn (2007-2021) Bộ CHQS tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống ấy, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT vững mạnh, có chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng SSCĐ cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, thực sự là lực lượng nòng cốt xây dựng và củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; luôn là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Để tập trung xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới công tác giáo dục chính trị; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật và kỷ luật quân đội; kết hợp giáo dục chính trị với giáo dục truyền thống, giáo dục nhân cách và hoạt động văn hóa; gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với phong trào thi đua quyết thắng và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Nhận rõ vai trò đặc biệt quan trọng của các tổ chức đảng trong xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn coi trọng kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, coi trọng công tác phát triển đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Phân loại, đánh giá chất lượng hằng năm, 100% tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ luôn ở mức cao.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn luôn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ; hệ thống văn kiện tác chiến trong khu vực phòng thủ thường xuyên được điều chỉnh, bổ sung kịp thời. Các phương án phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và phòng, chống cháy nổ, cháy rừng được triển khai chặt chẽ, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở. Tổ chức, biên chế được chú trọng theo hướng "tinh, gọn, mạnh", ưu tiên bảo đảm quân số, vũ khí, trang bị cho các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ. Lực lượng thường trực được tập trung xây dựng theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, SSCĐ cao. Cơ quan quân sự các cấp làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ QSQP và xây dựng khu vực phòng thủ. Triển khai thực hiện nghiêm Luật lực lượng DBĐV; chỉ đạo quản lý chặt chẽ nguồn DBĐV; biên chế các đơn vị DBĐV trung bình đạt 92,82%, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự 76,58% (vượt 1,58% so với chỉ tiêu), tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt 13,22%. Xây dựng lực lượng DQTV “vững mạnh, rộng khắp, coi trọng chất lượng là chính”; tỷ lệ DQTV đạt 3,29% so với dân số, tỷ lệ đảng viên trong dân quân đạt 29,05%; cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn được đào tạo qua trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở đạt 96,7%.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn luôn quan tâm đầu tư thời gian, cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ. Quá trình huấn luyện bảo đảm đúng phương châm sát với từng đối tượng, địa bàn; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, gắn huấn luyện với rèn luyện ngoại khóa và rèn luyện kỷ luật bộ đội. Nhờ vậy, kết quả huấn luyện hằng năm đạt tỷ lệ khá, giỏi cao. Từ năm 2011 đến nay, LLVT tỉnh đã tổ chức thành công 3 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh; tham mưu chỉ đạo 10 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và chỉ đạo các cơ sở tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng thủ dân sự cấp xã. Thông qua diễn tập đã giúp cấp ủy, chính quyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, điều hành, xử lý các tình huống về QPAN.

Tự hào với truyền thống anh hùng và kết quả đã đạt được trong suốt 77 năm qua, LLVT tỉnh Bắc Kạn tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QSQP trong tình hình mới, xây dựng tỉnh Bắc Kạn giàu về kinh tế, vững mạnh về QPAN như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã xác định.

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục