Ngày 2-4, đoàn công tác Quân khu do Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1 năm 2024 của Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn.


Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu kiểm tra công tác xây dựng chính quy tại Trung đoàn 750, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn.

Sau khi nghe đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1 năm 2024, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra các nội dung (trọng tâm là huấn luyện chiến sĩ mới của Trung đoàn 750, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn): Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai nhiệm vụ huấn luyện; hệ thống sổ sách, giáo án, mô hình, trang thiết bị huấn luyện; việc quản lý, chỉ huy, điều hành huấn luyện của đội ngũ cán bộ các cấp.

Qua kiểm tra đoàn công tác đánh giá: Quý 1 năm 2024 đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2024 của Tư lệnh Quân khu; hệ thống sổ sách kế hoạch huấn luyện bảo đảm đầy đủ theo quy định. Tỷ lệ quân số khỏe đạt 99,04%. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai đồng bộ, thống nhất, 100% cán bộ, chiến sĩ yên tâm tư tưởng, xác định nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ…


Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu kiểm tra trường bắn Trung đoàn 750, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra đồng chí Tư lệnh Quân khu ghi nhận, biểu dương những cố gắng mà Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn trong quý 1 năm 2024 nhất là nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Đồng thời yêu cầu đơn vị: Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, CHCN ở tất cả các cấp; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trong lĩnh vực Quốc phòng; tổ chức huấn luyện, giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng theo kế hoạch; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ; giải quyết tốt chính sách hậu phương quân đội. Duy trì tốt các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên, công tác phụ nữ, Hội đồng quân nhân…


Chỉ huy Trung đoàn 750, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn báo cáo kết quả tháng đầu huấn luyện chiến sĩ mới.

Tin, ảnh: Khương Quang

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục