Sư đoàn 3 tổ chức hội thao huấn luyện chiến sĩ mới
Cập nhật ngày: 24/03/2023 20:32 (GMT +7)

Sáng 24-3, Sư đoàn 3 tổ chức Hội thao huấn luyện đối với các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023. Hội thao được tổ chức theo đầu mối trung đội trên các nội dung quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật.

Về nội dung quân sự: Tổ chức hội thao đối với cán bộ trung đội, tiểu đội và chiến sĩ mới. Đối với cán bộ trung đội trưởng: Tổ chức, phương pháp thông qua giáo án, bồi dưỡng cán bộ bằng hình thức giảng thử 1 bài (buổi hoặc đề mục) theo nội dung trong phiếu câu hỏi. Đối với tiểu đội trưởng: Tổ chức, phương pháp duy trì tiểu đội luyện tập. Đối với chiến sĩ mới, thực hiện động tác theo 3 bước: Thực hiện nhanh lần 1, thực hiện tổng hợp, thực hiện nhanh lần 2 và nhận thức về nội dung đã được huấn luyện.


Kiểm tra tổ chức và phương pháp huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh nội dung kỹ thuật ném lựu đạn của trung đội trưởng.

Về nội dung giáo dục chính trị, tổ chức kiểm tra trắc nghiệm kết hợp với tự luận về nội dung truyền thống, nhiệm vụ đơn vị và 15 bài hát quy định trong Quân đội, bài hát truyền thống đơn vị.


Kiểm tra nhận thức chính trị chiến sĩ mới.

Về nội dung công tác hậu cần kiểm tra nhận thức của chiến sĩ mới về chế độ, tiêu chuẩn của HSQ, BS, cấu tạo bếp Hoàng Cầm cấp 1, kỹ thuật mắc tăng võng, vệ sinh ăn uống và cách phòng chống say nắng, say nóng.

Về công tác kỹ thuật kiểm tra nội dung bảo quản vũ khí hằng tuần. Trên cơ sở kết quả hội thao Ban tổ chức đánh giá và xếp thứ tự theo từng tiểu đoàn, trung đoàn.

Thông qua hội thao đánh giá trình độ tổ chức, phương pháp huấn luyện của đội ngũ cán bộ các cấp và kết quả học tập, rèn luyện của chiến sĩ mới trong thời gian tháng đầu huấn luyện; kịp thời rút kinh nghiệm khắc phục những nội dung còn hạn chế về công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức huấn luyện của các cấp, làm cơ sở để nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới.

Trần Như Khánh

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục