Chiều 27-11, Ban chỉ đạo xây dựng Đề án “Hỗ trợ thông tin và tuyên truyền về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc thuộc các tỉnh địa bàn biên giới đất liền” (Đề án 5181) tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo xây dựng đề án. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị)-Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo, đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Ban chỉ đạo, Ban soạn thảo Đề án 5181. Theo đó, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là Trưởng ban chỉ đạo.


Thượng tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án 5181, đến nay, Cục Tuyên huấn đã hoàn thành dự thảo các văn bản, gồm: Đề cương đề án; Kế hoạch xây dựng đề án; Kế hoạch khảo sát thực tế; Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban soạn thảo. Các văn bản đã được gửi xin ý kiến đóng góp của 5 bộ, ngành; 22 đầu mối cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Nội dung cơ bản của đề án xác định các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hỗ trợ, gồm: Hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền; hỗ trợ nghiên cứu, biên soạn, xuất bản các ấn phẩm tài liệu phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền; hỗ trợ tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền… cho các đối tượng thụ hưởng. Theo kế hoạch, việc xây dựng đề án sẽ hoàn thành vào cuối Quý 3 năm 2024. Đề án được thực hiện theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ cuối Quý 3 - 2024 đến hết năm 2026; giai đoạn 2 từ tháng 1 - 2027 đến hết năm 2030.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo các văn bản, tập trung vào cấu trúc, nội dung, kế hoạch xây dựng đề án, kinh phí thực hiện đề án…


Đại biểu góp ý vào Đề cương đề án 5181.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết biểu dương Cục Tuyên huấn - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo đã có nhiều cố gắng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tham mưu cho Thủ trưởng Tổng cục Chính trị báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban soạn thảo đề án; dự thảo các văn bản hồ sơ đề án…

Để xây dựng đề án bảo đảm chất lượng, đúng kế hoạch, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, trong đó cần bám sát thực tiễn, làm rõ đối tượng, nội dung hỗ trợ, mục đích, mục tiêu cụ thể của đề án, cơ chế đánh giá hiệu quả của đề án, ngân sách bảo đảm để thực hiện đề án, thực hiện nghiêm kế hoạch xây dựng đề án…

Theo QĐND

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục