Đảng mạnh, dân giàu, đất nước phát triển
Cập nhật ngày: 20/01/2021 08:08 (GMT +7)

Tại Đại hội VI của Đảng (tháng 12-1986), Đảng ta đã khởi xướng công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Đến nay, công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đã trải qua chặng đường 35 năm.

Ngày 18-1, trên website chính thức của Đảng Cộng sản Slovakia đã đăng tải bài viết đánh giá cao sự chuẩn bị của Đảng Cộng sản Việt Nam cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chiều 18-1, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, chủ trì và điều hành Phiên họp thứ 2 của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, với bầu không khí phấn khởi, tin tưởng, sáng 17-1, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương đã họp phiên bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, kết thúc...

Ngày 16-1, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc hội nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Sáng 16-1, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân khu lần thứ XIV; Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 1 đã lãnh đạo, chỉ đạo LLVT quân khu phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn...

Sáng 11-1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì khai mạc Phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đó là một trong những yêu cầu được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đặt ra đối với ngành Tài chính trong năm 2021 tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước năm 2020 và triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm...

Sáng 7-1, tại Hà Nội, Bộ Công an chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học (HTKH) cấp quốc gia bảo vệ nền tảng tư tưởng (NTTT) của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù...