Hội thi Kỹ thuật Quân khu năm 2019: Ban tổ chức chấm thi vòng 1 tại các đơn vị
Cập nhật ngày: 23/08/2019 17:01 (GMT +7)

Trong các ngày từ 14 đến 23-8, Hội đồng thi kỹ thuật Quân khu năm 2019 tổ chức các đoàn công tác tiến hành chấm thi vòng 1 tại các đầu mối cơ quan, đơn vị và nhà trường trực thuộc Quân khu.


Hội đồng thi kiểm tra nội dung thực hành bảo quản VKTB sau bắn tại Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang.

Tại các cơ quan, đơn vị, đoàn tiến hành kiểm tra và chấm điểm các nội dung: quản lý hệ thống nhà kho, trạm, xưởng, nhà xe; bảo quản, bảo dưỡng, quản lý và sử dụng vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật; hệ thống sổ sách, văn kiện kỹ thuật; nhận thức về an toàn giao thông và thực hành sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành xe máy, phương tiện kỹ thuật.

Qua thực hiện các nội dung hội thi đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật của các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và SSCĐ; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” đạt hiệu quả thiết thực.

Kết quả thi vòng 1 là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, nhà trường kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, tồn tại tham gia thi vòng 2 tại Bộ tư lệnh Quân khu đạt kết quả cao nhất.


Kiểm tra công tác quản lý nhà xe của Cục Chính trị.

 

Kiểm tra hệ thống trang bị phòng chống cháy nổ tại Kho Công binh, Bộ Tham mưu.
 

Kiểm tra thực hành sửa chữa phương tiện tại Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang.
 
 
 
 

 

 

Tin và ảnh: QUỐC HẢ
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục