Những năm qua, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (CVĐ50) được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả trong các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, bảo đảm tốt VKTBKT cho các nhiệm vụ, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ QP, QSĐP.


Ban giám khảo Hội thi Kỹ thuật Quân khu kiểm tra tại Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang (năm 2019). Ảnh: QUỐC HẢ

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đã tập trung giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật nắm chắc nội dung, mục tiêu, yêu cầu của CVĐ50, coi đó là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ. Nội dung, mục tiêu, yêu cầu được cụ thể hóa sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và trở thành tiêu chí của phong trào thi đua quyết thắng, là cơ sở để bình xét đánh giá thi đua khen thưởng cơ quan, đơn vị và từng cá nhân. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp lấy việc đánh giá kết quả thực hiện CVĐ50 để làm tiêu chí phân loại đảng viên, tổ chức đảng. Quan tâm chỉ đạo củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo 50 các cấp, thường xuyên duy trì hoạt động có nền nếp; phát huy tính chủ động, tích cực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công. Thành lập các tiểu ban giúp việc là những đồng chí có chuyên môn, tay nghề bảo đảm cho Ban chỉ đạo 50 luôn nắm chắc tình hình và hoạt động hiệu quả.

Cùng với đó, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về quá trình triển khai, kết quả thực hiện CVĐ, những tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua để trao đổi, phổ biến kinh nghiệm trong cơ quan, đơn vị. Mặt khác, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo gắn CVĐ50 với các phong trào thi đua, CVĐ như: Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào thi đua trong huấn luyện, gắn với các phong trào thi đua đột kích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, quân đội và LLVT tỉnh. Qua đó khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mọi cán bộ, chiến sĩ.

Kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động trong 5 năm (2015-2020), Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đã quản lý tốt VKTBKT bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để hư hỏng, mất mát, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; người và phương tiện chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông. Phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật lan tỏa rộng khắp, có chiều sâu. Chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật ngày càng được nâng lên. Cơ sở kỹ thuật từ cơ quan đến Ban CHQS các huyện, thành phố đều được bảo đảm. 

Hiện nay, 100% cơ quan, đơn vị đều có đủ nhà xe ô tô, mô tô, hệ thống làm mát tự động, camera giám sát nhà kho; các trang bị, phương tiện phòng chống cháy nổ luôn sẵn sàng khi có tình huống xảy ra. Hằng năm đầu tư 130-150 triệu đồng cho công tác bảo đảm và hoạt động của ngành kỹ thuật. Trong 5 năm đã có hàng trăm sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được triển khai, ứng dụng phục vụ cho huấn luyện, SSCĐ. Trong đó, 150 sáng kiến áp dụng trong huấn luyện, 300 sáng kiến áp dụng trong công tác kỹ thuật. 1 sáng kiến được nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng, 7 sáng kiến nghiệm thu cấp Quân khu, 20 sáng kiến cấp Bộ CHQS tỉnh. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tham gia hội thi, hội thao kỹ thuật đạt kết quả cao, nổi bật là tham gia Hội thi kỹ thuật Tăng thiết giáp toàn quân năm 2017 đạt giải nhất.

Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tiếp tục quán triệt, thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn của trên; tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ về vị trí, vai trò, mục tiêu cuộc vận động; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; gắn kết chặt chẽ CVĐ50 với các cuộc vận động và phong trào thi đua khác; chủ động triển khai các nội dung công tác kỹ thuật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý. Chú trọng huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn trực tiếp quản lý, sử dụng VKTBKT, thực sự là lực lượng nòng cốt nhằm đẩy mạnh thực hiện CVĐ50 ngày càng có chiều sâu và hiệu quả.

 

NGUYỄN VĂN HUẤN
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục