Chú trọng thực hiện tốt Cuộc vận động 50
Cập nhật ngày: 05/12/2019 08:03 (GMT +7)

Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh hiện quản lý, khai thác sử dụng một khối lượng lớn VKTBKT đa dạng về chủng loại, do nhiều nước sản xuất, chủ yếu là trang bị cũ, hệ số kỹ thuật thấp, thiếu đồng bộ… trong khi phải triển khai cùng lúc nhiều nhiệm vụ, với yêu cầu ngày càng cao. Để hoàn thành tốt, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh luôn chú trọng thực hiện công tác kỹ thuật, trọng tâm là các nội dung, mục tiêu của Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (CVĐ50).

Nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ LLVT tỉnh đều có nội dung về thực hiện CVĐ50. Ban chỉ đạo CVĐ50 các cấp đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, người chỉ huy trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện CVĐ. Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của đơn vị; làm tốt công tác quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, mục tiêu của của CVĐ; triển khai thực hiện nghiêm túc, tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm kịp thời, làm tốt công tác thi đua khen thưởng, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn đơn vị. Từng cán bộ, chiến sĩ đều có kế hoạch phấn đấu theo những chỉ tiêu cụ thể, chú trọng công tác an toàn trong mọi hoạt động, nhất là an toàn giao thông.

Thượng tá Trần Huy Tưởng, Chủ nhiệm Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh cho biết: Ban chỉ đạo CVĐ50 Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các cơ quan chức năng, chỉ đạo các đơn vị tích cực đổi mới hình thức tuyên truyền về CVĐ50 theo hướng đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả như: tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức và tham gia các cuộc thi tìm hiểu về CVĐ50… Các cơ quan, đơn vị đã chủ động củng cố, bổ sung hệ thống panô, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động, làm tốt công tác quán triệt, giáo dục về các nghị quyết, chỉ thị, quy định của các cấp, trọng tâm là nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh về lãnh đạo công tác bảo đảm an toàn kho vũ khí, đạn dược. Thực hiện có hiệu quả “Tháng an toàn giao thông quốc gia”, “Tháng An toàn, vệ sinh lao động” do cấp trên phát động; chỉ đạo xây dựng đơn vị điểm về Công tác kỹ thuật và Cuộc vận động 50.

Công tác quản lý VKTBKT của Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều chuyển biến tích cực ở tất cả các ngành. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp đều nhận thức đầy đủ vị trí, tầm quan trọng của công tác quản lý, giữ gìn VKTBKT, lấy quy định, chế độ, tiêu chuẩn kỹ thuật làm gốc. Đã khắc phục được triệt để thiếu sót, khuyết điểm, đưa công tác quản lý, giữ gìn VKTBKT vào nền nếp, quản lý chặt chẽ cả về số lượng, chất lượng và đồng bộ, chấm dứt hiện tượng hư hỏng từ việc quản lý.

Công tác khai thác VKTBKT được chỉ huy các cấp quan tâm, thực hiện đúng kế hoạch, đúng mục đích, tính chất nhiệm vụ. Trong sử dụng đã kết hợp chặt chẽ giữa khai thác với bảo quản, bảo dưỡng và sửa chữa; kịp thời tiếp nhận, cấp phát đúng quy định, bảo đảm cho VKTBKT luôn có tình trạng kỹ thuật tốt, tính đồng bộ cao, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ của LLVT tỉnh. VKTBKT trước khi đưa ra sử dụng đều được kiểm tra, kiểm định về chất lượng, 100% đạn dược, vật liệu nổ, đồ dùng gây nổ đều được thử tỷ lệ nổ cháy đúng quy định. Bộ CHQS tỉnh đã tập trung đầu tư để nâng cấp cơ sở sửa chữa nhằm nâng cao năng lực sửa chữa tại đơn vị; tổ chức xây dựng mới và mua sắm bổ sung trang thiết bị cho Trạm sửa chữa. Công tác vệ sinh công nghiệp ở các đơn vị được duy trì nền nếp, trở thành thói quen của cán bộ, chiến sĩ, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong đơn vị. 
Năm 2019, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức thành công Hội thi kỹ thuật và tham gia Hội thi Kỹ thuật cấp Quân khu đạt giải ba. Đặc biệt phương pháp tổ chức hội thi cấp cơ sở được đổi mới: Ban giám khảo cơ động đến từng đơn vị để chấm thi, vừa đảm bảo kiểm tra đánh giá sát thực tế, vừa là dịp học tập lẫn nhau giữa các đơn vị trong LLVT tỉnh. Hội thi đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ QP, QSĐP. Bên cạnh đó, LLVT tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, năm 2019 toàn tỉnh có 43 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công nhận và áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả thiết thực.


Đại tá Lương Thanh Bình, Phó chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu kiểm tra xe thiết giáp tại Đại đội 32 (Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh).

Đối với công tác bảo đảm an toàn, ban chỉ đạo CVĐ 50 các đơn vị đã chủ động kiểm tra, củng cố các hệ thống an toàn như tường bao, hàng rào, phát quang vành đai cản lửa; bố trí sắp xếp trong các nhà kho đúng quy định; bổ sung đủ các phương tiện, dụng cụ phòng chống cháy nổ. Định kỳ tổ chức luyện tập phương án phòng chống cháy nổ, đánh bắt kẻ gian đột nhập bảo vệ kho, trạm đúng quy định. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương nơi đóng quân, xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn; giữ vững mối quan hệ tốt đẹp quân với dân, tạo ra vành đai an toàn cho đơn vị. Về bảo đảm an toàn giao thông, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã vào cuộc mạnh mẽ, với nhiều biện pháp đồng bộ, từ quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về Luật giao thông đường bộ, các chỉ thị, quy định, đến duy trì các chế độ, nền nếp quy định. Hiện nay, 100% xe lưu hành đều có tình trạng kỹ thuật tốt, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.  

Với những kết quả đạt được, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” trong LLVT tỉnh Bắc Ninh đã góp phần đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao hệ số bảo đảm, hệ số kỹ thuật của VKTBKT, nâng cao khả năng SSCĐ của các loại VKTB, bảo đảm cho LLVT tỉnh hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Bài và ảnh: QUANG CHÍNH
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục