Thực hiện kế hoạch về bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QP - AN) cho cán bộ, đảng viên trong quân đội. Sáng ngày 28-7, tại Trung đoàn Vận tải 651, Cục Hậu cần Quân khu đã khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN đối tượng 3 và 4 cho 68 đồng chí cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Trong thời gian 3 ngày, các học viên thuộc đối tượng 3 sẽ được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề; học viên đối tượng 4 học tập 7 chuyên đề, trong đó tập trung nghiên cứu những quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước về chiến lược QP - AN trong thời kỳ mới; pháp luật về giáo dục QP - AN, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…


Quang cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3 và 4 tổ chức tại Hội trường Trung đoàn Vận tải 651 (Cục Hậu cần Quân khu).

Kết thúc nội dung học tập theo chương trình quy định, học viên sẽ viết thu hoạch đánh giá kết quả học tập và được cấp “Chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QP - AN”. Trên cơ sở những kiến thức được bồi dưỡng sẽ góp phần nâng cao nhận thức, giúp người học vận dụng trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên từng cương vị, chức trách được giao.

 

Tin và ảnh: NGỌC ANH
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục