Chiều 12-5, Đảng ủy Lữ đoàn 382 tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW ngày 29-11-2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó tư lệnh Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo.

Hội nghị đánh giá: 15 năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 382 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 382 với lộ trình phù hợp, sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Chất lượng công tác kỹ thuật được nâng lên rõ rệt; bảo đảm tốt vũ khí trang bị đồng bộ, ổn định cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, cơ động. Hệ số kỹ thuật đều đạt và vượt chỉ tiêu. Đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật cơ bản được kiện toàn đủ theo biên chế, có trình độ chuyên môn khá, làm chủ, khai thác sử dụng hiệu quả các loại vũ khí, khí tài. Cơ sở bảo đảm kỹ thuật thường xuyên được củng cố, làm mới, nâng cấp, sửa chữa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cất giữ vũ khí, trang bị kỹ thuật và sửa chữa, gia công các thiết bị phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, niêm cất và các nhiệm vụ đột xuất.


Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Lữ đoàn xác định tiếp tục giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kỹ thuật, quán triệt sâu sắc quan điểm coi vũ khí trang bị kỹ thuật là yếu tố đặc biệt quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu của Lữ đoàn. Phát huy tốt vai trò của cơ quan kỹ thuật trong tham mưu, đề xuất với cấp ủy, người chỉ huy về thực hiện công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật đủ theo biên chế, có trình độ chuyên môn tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tập trung bảo đảm kịp thời vũ khí trang bị kỹ thuật đủ số lượng, chất lượng tốt, đồng bộ, có độ tin cậy cao. Thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ công tác bảo đảm kỹ thuật theo đúng quy trình, đủ nội dung. Tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung bảo đảm kỹ thuật cho trang bị, sửa chữa kịp thời các loại vũ khí trang bị kỹ thuật, không để hư hỏng. Đẩy mạnh nghiên cứu, đề xuất các biện pháp tổ chức nâng cao chất lượng công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động 50 và củng cố xây dựng hệ thống cơ sở bảo đảm kỹ thuật...


Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Kình ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, chiến sĩ Lữ đoàn 382 trong thực hiện công tác kỹ thuật; đồng thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn về công tác kỹ thuật của cấp trên; tăng cường kiểm tra, kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác chỉ huy, chỉ đạo, duy trì nền nếp chế độ huấn luyện, công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT...

Tại hội nghị, Đảng ủy Lữ đoàn đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 382.

Ngô Quang

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục