Hoạt động kỹ thuật quân sự là hoạt động đặc thù, có tính chất độc hại, nguy hiểm cao, do đó, công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nhận thức rõ yêu cầu trên, những năm qua, Ngành Kỹ thuật Quân khu đã triển khai toàn diện, đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác ATVSLĐ, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Ngành Kỹ thuật đã tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị thành lập và thường xuyên củng cố, kiện toàn, duy trì hoạt động của Hội đồng ATVSLĐ các cấp (trung đoàn và tương đương trở lên). Các hội đồng đã phát huy vai trò hạt nhân, nòng cốt trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động ATVSLĐ tại cơ quan, đơn vị. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định về công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, nhất là trong Tháng hành động về ATVSLĐ (tháng 5) hằng năm. Các đơn vị phát hành ấn phẩm tuyên truyền công tác ATVSLĐ như: áp phích, tờ rơi, băng đĩa... phát động các phong trào thi đua, ký giao ước thi đua về đảm bảo ATVSLĐ trong các tổ, đội, phân xưởng sản xuất. Phối hợp với địa phương trên địa bàn đóng quân triển khai các hoạt động Tháng hành động về ATVSLĐ hằng năm, đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, có tính lan tỏa.


Cán bộ, nhân viên Kho K21 mở niêm vũ khí bộ binh.  Ảnh: Mạnh Nguyên

Định kỳ và đột xuất, Bộ tư lệnh Quân khu tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác ATVSLĐ tại các đơn vị cơ sở, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những nội dung hạn chế, kiến nghị lên cấp có thẩm quyền, cùng đơn vị tháo gỡ khó khăn, bất cập về cơ sở pháp lý, nguồn lực trong quá trình tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ. Đặc biệt, đã sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo khu kỹ thuật, nhà kho, trạm, xưởng, từng bước đổi mới trang thiết bị, dây chuyền công nghệ nhằm cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động. Tiếp nhận, cấp phát đầy đủ tiêu chuẩn phương tiện bảo vệ cá nhân, bảo hộ lao động; tổ chức quản lý, sử dụng đúng nguyên tắc. Chấp hành nghiêm quy định về kiểm định và đăng ký sử dụng các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; quy định về quy trình vận hành máy, thiết bị. Nắm chắc số, chất lượng VKTBKT, vật tư hàng hoá; phân chọn và cách ly triệt để đạn, mìn cấp 5 nguy hiểm; đảo hạt xăng dầu hằng năm theo đúng quy định. Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, bổ sung, củng cố các hệ thống phụ trợ của cơ sở kỹ thuật như: hệ thống chống sét, phòng chống cháy nổ, cấp thoát nước, tường bao bảo vệ... Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Duy trì nghiêm chế độ báo cáo, khai báo về công tác ATVSLĐ và tình hình tai nạn lao động. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật về bảo đảm ATVSLĐ trong lao động, sản xuất.

Nhằm nâng cao chất lượng công tác ATVSLĐ, Ngành Kỹ thuật thường xuyên đổi mới phương pháp, nội dung huấn luyện về ATVSLĐ, chú trọng huấn luyện cho những người trực tiếp tiếp xúc với vũ khí, đạn dược, xăng dầu; thi công đường hầm, công trình cao tầng; sử dụng máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; tham gia diễn tập, bắn, ném đạn thật... Cử cán bộ có kinh nghiệm trong công tác ATVSLĐ đến huấn luyện, tư vấn, hỗ trợ cho đơn vị về xây dựng nội quy, quy trình làm việc an toàn; cải thiện điều kiện lao động; tổ chức truyên truyền, huấn luyện cho người lao động... Tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về ATVSLĐ, phòng cháy, chữa cháy, thực hành sơ cấp cứu tai nạn lao động.

Bằng những chủ trương và biện pháp đồng bộ, những năm vừa qua, công tác ATVSLĐ trong LLVT Quân khu đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Ghi nhận kết quả đạt được, 5 tập thể, 5 cá nhân được tặng cờ, bằng khen, giấy khen trong thực hiện công tác ATVSLĐ. 

Tuy nhiên, trong lao động và sản xuất  có đơn vị vẫn để xảy ra mất an toàn. Nguyên nhân cơ bản của các vụ tai nạn là chưa thực hiện đúng quy định về an toàn bảo hộ lao động trong thực hiện nhiệm vụ.

Vì vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị VMTD, các cơ quan, đơn vị cần quan tâm, chú trọng đúng mức công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ; công tác bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Ngành kỹ thuật các cấp cần chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng công tác ATVSLĐ. Tập trung vào các nội dung sau:

  Một là, tiếp tục quán triệt và chấp hành nghiêm các chỉ thị, quyết định về công tác VSATLĐ, nhất là Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương; Quyết định số 87/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 399-CT/QU của Thường vụ Quân ủy Trung ương; đẩy mạnh phổ biến, quán triệt Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật Giao thông đường bộ; các văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu về công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông. 

Hai là, nâng cao hiệu lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy và điều hành của cấp uỷ, chỉ huy các cấp về công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết 382 của Đảng ủy quân sự Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới; Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, Cuộc vận động “Xây dựng và quản lý doanh trại Chính quy, xanh, sạch, đẹp” gắn với phong trào thi đua quyết thắng của các cơ quan, đơn vị.

Ba là, tiếp tục đầu tư củng cố, nâng cấp kho tàng, nhà xưởng, trang thiết bị, phương tiện và dây chuyền công nghệ; cải tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, bảo đảm thông thoáng nơi làm việc, có đầy đủ hệ thống ánh sáng, chống nóng, chống ồn, chống bụi; tổ chức kiểm định chặt chẽ các loại xe, máy và các trang thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, hệ thống chống sét, dụng cụ, phương tiện phòng chống cháy nổ; hiệp đồng chặt chẽ với chính quyền, công an và các đơn vị trên địa bàn trong các phương án PCCN, cháy rừng, cứu sập; thực hiện tốt việc khám sức khoẻ định kỳ và các chế độ hiện hành cho người lao động; hạn chế đến mức thấp nhất bệnh nghề nghiệp.

Bốn là, triển khai và thực hiện có hiệu quả các hoạt động Năm an toàn giao thông và Tháng hành động ATVSLĐ. Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra và tự kiểm tra về ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ; tích cực nghiên cứu và áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn. Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào công tác ATVSLĐ; biểu dương kịp thời những gương điển hình tiên tiến, phê phán những hành vi, vi phạm pháp luật về an toàn lao động, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ. Phấn đấu giảm thiểu số vụ tai nạn lao động, tai nạn giao thông toàn Quân khu; không để xảy ra tai nạn lao động, tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Đại tá VŨ TRỌNG HỢP, Chủ nhiệm kỹ thuật Quân khu
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục