Năm 2019, Cục Kỹ thuật đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu thực hiện toàn diện các mặt công tác kỹ thuật. Cục Kỹ thuật đã chỉ đạo bảo đảm tốt VKTB cho SSCĐ, huấn luyện, tuyển quân, hội thi, hội thao, diễn tập và hoạt động thường xuyên của LLVT Quân khu. Chất lượng, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác kỹ thuật đều hoàn thành tốt; tham gia các hội thi toàn quân đều đạt thành tích cao...

Để đạt kết quả trên, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các mặt công tác, nhiệm vụ công tác kỹ thuật, bảo đảm đầy đủ, kịp thời vũ khí, TBKT cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, cứu hộ, cứu nạn và nhiệm vụ đột xuất. Ý thức, trách nhiệm của bộ đội và năng lực, hiệu quả tham mưu, chỉ đạo của cơ quan kỹ thuật các cấp được nâng lên. Hệ thống tổ chức ngành Kỹ thuật được củng cố, kiện toàn, hoạt động có nhiều đổi mới, ngày càng nền nếp, chính quy. Các chương trình, mục tiêu, chỉ tiêu công tác kỹ thuật cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật có bước tiến vững chắc, đi vào chiều sâu. Hệ thống kho tàng, cơ sở bảo đảm kỹ thuật trong LLVT Quân khu được quy hoạch, đầu tư nâng cấp và từng bước hiện đại hóa. Công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ, đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực kỹ thuật quân sự được coi trọng và đạt kết quả tốt. Đặc biệt, ngành Kỹ thuật đã có bước tiến lớn trong việc bảo đảm đồng bộ, sản xuất, cải tiến, nâng cấp hiện đại hóa vũ khí, trang bị; nghiên cứu, làm chủ công tác bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới, nhất là đối với các lực lượng được xác định tiến thẳng lên hiện đại. Qua đó, góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu.

 


Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu tham quan sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2014-2019. Ảnh: ĐÌNH QUANG

 

Tuy nhiên, công tác kỹ thuật trong năm vẫn còn một số hạn chế đó là chất lượng công tác kỹ thuật ở một số ngành, đơn vị còn thấp. Ở một số đơn vị duy trì nền nếp ngày kỹ thuật và chất lượng bảo quản thường xuyên VKTBKT có mặt còn hạn chế; công tác đăng ký, thống kê, theo dõi quản lý VKTBKT chưa cập nhật đầy đủ số liệu; chất lượng kế hoạch, báo cáo kỹ thuật chưa cao. Hệ thống văn bản, sổ sách, thực hiện CVĐ 50 có đơn vị chưa kiện toàn đầy đủ, nội dung chưa thống nhất. Công tác quán triệt, giáo dục và xử lý vi phạm ATGT có đơn vị hiệu quả chưa cao, còn để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trình độ tay nghề của đội ngũ thợ trẻ, thợ sửa chữa ô tô thế hệ mới ở các đơn vị còn hạn chế. 

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm 2020, ngành Kỹ thuật Quân khu tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị kỹ thuật các cấp vững mạnh làm nòng cốt trong thực hiện công tác kỹ thuật. Theo đó, ngành Kỹ thuật chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu tăng cường lãnh đạo, đẩy mạnh việc xây dựng, kiện toàn hệ thống tổ chức ngành Kỹ thuật theo hướng “tinh, gọn, mạnh, thống nhất”, phù hợp với quy hoạch tổ chức lực lượng, vũ khí, TBKT. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương trình, đa dạng hóa hình thức, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Các đơn vị duy trì nghiêm nền nếp công tác huấn luyện kỹ thuật; thực hiện huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sát với thực tiễn hoạt động công tác kỹ thuật, vũ khí, trang bị hiện có. Chú trọng kết hợp huấn luyện chuyên môn với giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường huấn luyện khai thác, làm chủ kỹ thuật đối với vũ khí, trang bị thế hệ mới có ứng dụng công nghệ cao, huấn luyện an toàn trong khai thác, sử dụng vũ khí, TBKT. 

Tập trung nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào giải quyết những yêu cầu cấp bách trong khai thác, sửa chữa vũ khí, TBKT, nhất là vũ khí, khí tài thế hệ mới đã được trang bị, tạo bước đột phá mới trong công tác kỹ thuật. Bảo đảm tốt VKTBKT cho các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao và các hoạt động thường xuyên. Duy trì dự trữ đạn dược ở kho các cấp đúng chủng loại, đủ số lượng và chất lượng tốt. Bảm đảm VKTBKT cho các lữ đoàn binh chủng theo biểu biên chế mới và bảo đảm vũ khí, đạn dược, quân cụ cầm tay cho Bộ đội Biên phòng Cao Bằng, Lạng Sơn theo Chỉ thị 67 của Bộ Tổng Tham mưu.

Tổ chức đồng bộ sản phẩm kỹ thuật- đạn dược đủ cho tiểu đoàn của các huyện biên giới và đại đội DBĐV khẩn cấp; đồng bộ, sửa chữa 15 xe ô tô và15 xe TTG Kho K21. Xây dựng và chỉ đạo đơn vị xây dựng kế hoạch bảo đảm kỹ thuật (BĐKT) cho Quyết tâm A, Kế hoạch A3, B của Quân khu, BĐKT cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, nhất là trong các sự kiện chính trị lớn của đất nước, Quân khu. 

Thực hiện toàn diện 4 mục tiêu CVĐ 50, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn VKTBKT, kho, trạm và giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông. Phát huy tốt phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các đề tài vào nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa khai thác VKTBKT tại đơn vị. Phối hợp với Bộ Tham mưu Quân khu nắm chắc các cơ sở động viên công nghiệp phục vụ cho công tác BĐKT tác chiến phòng thủ Quân khu. Tổ chức kiểm tra, phúc tra quân DBĐV kỹ thuật và tổ chức huấn luyện theo chỉ tiêu trên giao. 

Đẩy mạnh thực hiện CVĐ “Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) và phong trào thi đua quyết thắng, tạo động lực, thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá VŨ TRỌNG HỢP, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục